Beskattning och redovisning vid import och export - filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

EU har en så kallad tullunion och när man handlar med varor utanför denna tullunion så räknas det som import eller export. Det kan även kallas handel med tredje land, Sverige är då första land, länder inom EU är andra land och länder utanför EU är tredje land.

Inom EU råder fri handel, men utanför tullunionen så betalas en tullavgift till Tullverket. På skatteverket.se finns en broschyr som heter Moms vid utrikeshandel, där kan du läsa om vilka länder som är med i EU samt vilka undantagsregioner som råder. Broschyren går att ladda ner eller läsa direkt på webben för att vara säker på att få den senaste uppdateringen.

Klicka här för att komma till broschyren Moms vid utrikeshandel på Skatteverkets webbplats

Innan du påbörjar din utrikeshandel behöver du definiera om du ska handla med en vara eller tjänst. En vara är materiella ting, fastigheter, gas, värme, kyla och elektrisk kraft. En tjänst är allt annat som kan tillhandahållas. Det finns två undantag, internethandel och varor inklusive montering. Via internet kan du beställa både fysiska varor som du får hem via ett ombud, exempelvis kläder eller böcker, eller en tjänst som du bara kan använda via datorn eller mobilen, exempelvis en app eller musik. När det handlar om varor som sedan ska monteras i ditt hem kan det också vara svårt att veta om det ska klassas som vara eller tjänst. Här utgår man från hur stor del av slutprodukten som är varan och hur stor del som är tjänsten och momsen baseras sedan på det.

Export

Export innebär att varan lämnar EU:s tullområde. Vid export tas ingen svensk moms ut på försäljningen, därför måste man kunna styrka att varan verkligen lämnat unionen. Det kan göras via transporthandlingar, exportföljedokument, tullsedel från importlandet eller intyg från köparen. Du behöver bara en av dessa och den ska sparas i din bokföring. Vid tveksamhet om varan verkligen lämnat området råds du att ta ut moms på försäljningen ändå, detta kan redigeras i efterhand. Använd gärna Skatteverkets e-tjänster när du vill lämna momsdeklaration eller redovisa dina skatter och avgifter. Det är enkelt, snabbt och går att logga in via mobilt BankID. För försäljning av varor utanför EU finns en särskild del av momsdeklarationen som ska fyllas i.

Om en säljare ska exportera en vara till exempelvis till Norge, som är utanför EU:s tullunion, så är det möjligt att köpa in en vara från en svensk tillverkare utan att redovisa någon moms för att varan i slutändan ska utanför tullunionen. Detta är om tillverkaren skickar varan direkt till Norge. Om varan mellanlandar hos säljaren i Sverige så betalas moms i det skedet. När varan sen ska vidare till Norge så betalas dock ingen moms. Det som bestämmer huruvida moms ska betalas eller inte är varans väg, går den från Sverige och utanför tullunionen så betalas ingen moms.

Import

Import innebär att en vara förs in från en plats utanför EU:s tullområde till Sverige. Vid import ska en importdeklaration skickas till Tullverket. Huvudregeln här är att vid import så ska moms betalas. Om importören är registrerad till moms är Skatteverket beskattningsmyndighet, det vill säga det är dit man betalar och detta görs via en tullräkning. Tullräkningen består av det monetära tullvärdet plus andra eventuella utgifter, så som tull, provision, emballage eller transport efter införseln till EU. Tullräkningen ska ingå i beskattningsunderlaget för själva momsdeklarationen. Tänk på att skicka in momsdeklarationen även om du inte haft något att deklarera.

Mer information hittar du på skatteverket.se under fliken Företag. Skatteverket anordnar även informationsträffar för dig som vill lära dig mer, var och när kan du läsa om på hemsidan. Där kan du även anmäla dig.

Om du har fler frågor kan du kontakta:

Skatteupplysningen    
0771-567 567    
www.skatteverket.se

Tullsvar                      
0771-520 520    
www.tullverket.se

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp