Årsredovisning för små aktiebolag – filmtext

Sidan blev senast uppdaterad:

Du som driver ett aktiebolag ska varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Det gäller alla aktiebolag, även dem som inte behöver ha revisor.

En årsredovisning är en sammanställning av alla ekonomiska händelser i ditt företag under ett räkenskapsår.

Hur fungerar årsredovisningen?

Man kan se det som sex olika steg:

Steg 1, bokföring

Grunden för årsredovisningen är företagets bokföring. Försök att vara noggrann med din bokföring under året, då blir det lättare att göra årsredovisningen. Om du har möjlighet, ta gärna hjälp av en redovisningsbyrå.

Steg 2, årsredovisning

Redovisningsbyrån kan även hjälpa dig att sammanställa din årsredovisning. Ska du göra årsredovisningen själv? Tänk på att det tar lite tid så börja så fort som möjligt efter räkenskapsårets slut.

Steg 3, skriv under

När årsredovisningen är klar ska styrelsen ha ett möte och godkänna årsredovisningen. Det är viktigt att alla styrelsemedlemmar skriver under.

Steg 4, årsstämma

På årsstämman ska styrelsen och de som äger aktier i bolaget godkänna årsredovisningens innehåll och ta beslut om saker som rör företaget, till exempel vad som ska göras med eventuell vinst. Tänk på att kalla till årsstämman i god tid.

Steg 5, fastställelseintyg

Någon i styrelsen eller företagets vd ska intyga att företagets resultat och balansräkning har godkänts på årsstämman. Det gör personen genom att skriva ett så kallat fastställelseintyg.

Steg 6, skicka in

Nu återstår bara att skicka in en kopia av årsredovisningen och originalet av fastställelseintyget till Bolagsverket. Det ska göras senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Om du har räkenskapsår mellan januari och december ska årsredovisningen vara inne senast 31 juli året efter.

När du skickar in årsredovisningen blir den offentlig. Det betyder att dina kunder kan jämföra ditt företag med andra företag. Årsredovisningen kan alltså fungera som en typ av marknadsföring för ditt företag.

Skicka in din årsredovisning digitalt

Du kan skicka in din årsredovisningen digitalt. Mer information hittar du på Bolagsverkets webbplats.

Läs mer om att lämna årsredovisningen digitalt på Bolagsverkets webbplats

 

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp