Tillgänglighetsredogörelse

Sidan blev senast uppdaterad:

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på verksamt.se, både när det gäller webbplatsen i sig men också i våra tjänster. Vi informerar också om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller redan driver företag kan ha nytta av. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen verksamt.se?

Verksamt.se följer delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Verksamt.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem inom de närmaste åren.
 
 

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Det saknas skipp-länkar vilket kan vara försvårande när du vill hoppa över återkommande/grupperat innehåll som menyer eller liknande.
 • HTML-koden validerar inte och innehållet är i vissa fall inte korrekt uppmärkt för att kunna förmedla struktur, relationer och betydelse. 
 • Ledtexter och felmeddelanden i formulär är inte alltid korrekt kopplade till det fält de tillhör.
 • I vissa fall är kontrasten mellan text om bakgrund inte tillräcklig.
 • I vissa fall saknas det alt-texter som redogör bilders motiv.
 • I vissa fall saknar dokument taggningar.
 • Det är inte alltid varje rams syfte är beskrivet i attributet title.

Problem för dig utan hörsel eller med nedsatt hörsel

 • I vissa fall saknas information som presenteras som ljud i motsvarande textbeskrivning.

Problem för dig med nedsatt rörelseförmåga

 • På vissa sidor är fokusmarkeringen inte tillräckligt tydlig. Det är därför svårt att se vilket element på sidan som har tangentbordsfokus.
 • Sökfunktionen går inte att nå om verksamt.se visas i smalt läge på desktop.
 • Vid navigering med tangentbord (tabb) kommer innehållet inte alltid i en logisk ordning.

Problem för dig med begränsad kognitiv förmåga

 • I vissa fall är länknamn inte tillräckligt tydliga när de tas ur sitt sammanhang.
   

Tillgänglighetsredogörelser för våra e-tjänster

Då verksamt.se är ett myndighetssamarbete är det flera myndigheter som har tjänster på webbplatsen. Varje myndighet ansvarar för sina tjänster och redogör dem i egna tillgänglighetsredogörelser.

Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se

Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se (kommer inom kort)

Tillväxtverkets tjänster på verksamt.se (kommer inom kort)

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från verksamt.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.
 
 

Så har vi testat verksamt.se

Vi har anlitat Funka Nu AB som gjort en tillgänglighetskontroll av verksamt.se. Vi har även gjort en intern testning.
 
Senaste bedömningen gjordes i mars 2020.
 

Hur gammal är webbplatsen?

Webbplatsen publicerades i juni 2009.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp