Synpunkter på verksamt.se

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns aktuell statistik över antal synpunkter som inkommit via användare av verksamt.se, fördelat på klagomål, beröm och förslag.

Dataresurs
Filnamn Format Uppdaterad  
synpunkter.csv csv 2018-05-16

Om datamängden

Attribut Beskrivning
Namn Synpunkter
Beskrivning Antal synpunkter på verksamt.se
Villkor Licens CC BY 2.5 SE
Uppdateringsfrekvens Månadsvis

Beskrivning av filen

Kolumn Beskrivning
anvandarvanlighet_klagomal Antal klagomål på användarvänlighet
anvandarvanlighet_berom Antal beröm på användarvänlighet
anvandarvanlighet_forslag Antal förslag på användarvänlighet
design_klagomal Antal klagomål på design
design_berom Antal beröm på design
design_forslag Antal förslag på design
innehall_klagomal Antal klagomål på innehåll
innehall_berom Antal beröm på innehåll
innehall_forslag Antal förslag på innehåll
sprak_klagomal Antal klagomål på språk
sprak_berom Antal beröm på språk
sprak_forslag Antal förslag på språk
teknik_klagomal Antal klagomål på teknik
teknik_berom Antal beröm på teknik
teknik_forslag Antal förslag på teknik
ovrigt_klagomal Antal klagomål på övrigt
ovrigt_berom Antal beröm på övrigt
ovrigt_forslag Antal förslag på övrig

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp