Inkomna ärenden via verksamt.se

Här finns aktuell statistik på antal ärenden som inkommit till Skatteverket och Bolagsverket via e-tjänsterna på verksamt.se. Ärenden är uppdelade på nybildning och ändringar.

Dataresurs

inkomna_arenden_via_verksamt.csv

csv

2016-12-14

Om datamängden

Attribut Beskrivning
Namn Inkomna ärenden via verksamt.se
Beskrivning Antal ärenden fördelade på nybildningar och ändringar som inkommit till Skatteverket och Bolagsverket via e-tjänsterna på verksamt.
Villkor Licens CC BY 2.5 SE
Uppdateringsfrekvens Månadsvis
Kontaktperson Maria Norberg
Kontakt e-post maria.norberg@bolagsverket.se
Kontakt telefon 060-18 43 45

Beskrivning av filen

Kolumn Beskrivning
ar År
manad Månad
skatteverket_nybildning Nybildning Skatteverket via verksamt.se
skatteverket_nybildning_tot Nybildning Skatteverket totalt
skatteverket_nybildning_andel Andel nybildning Skatteverket via verksamt.se
bolagsverket_nybildning Nybildning Bolagsverket via verksamt.se
bolagsverket_nybildning_tot Nybildning Bolagsverket totalt
bolagsverket_nybildning_andel Andel nybildning Bolagsverket via verksamt.se
skatteverket_andring Ändringar Skatteverket via verksamt.se
skatteverket_andring_tot Ändringar Skatteverket totalt
skatteverket_andring_andel Andel ändringar Skatteverket via verksamt.se
bolagsverket_andring Ändringar Bolagsverket via verksamt.se
bolagsverket_andring_tot Ändringar Bolagsverket totalt
bolagsverket_andring_andel Andel ändringar Bolagsverket via verksamt.se

Sidan blev senast uppdaterad: