Öppna data/PSI - vidareutnyttjande av vår information

På verksamt.se finns information tillgänglig för vidareutnyttjande. Exempelvis kan privatpersoner och företag vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. Här kan du läsa mer om vilka informationsmängder vi tillgängliggör och hur vi arbetar inom området.

Data för vidareutnyttjande

Nedan presenterar vi de datamängder som finns tillgängliga. Detta är första steget i vårt arbete med att tillgängliggöra data. På sikt planerar vi att släppa fler datamängder, med ännu större nytta.

Vi tar gärna emot förslag på vilka datamängder du skulle vilja se på verksamt.se.
 

Område Beskrivning
Innehållet som öppna data Informationen på verksamt.se i XML-format
Inkomna ärenden Inkomna ärenden via verksamt.se
Affärsplaner Statistik på antal affärsplaner som upprättats via verksamt
Synpunkter Synpunkter på verksamt.se
Användare per fas Användare per fas på verksamt.se
Företag och föreningar Statistik från Bolagsverket om företag och föreningar.
Statistik Besöksstatisk på verksamt.se
RSS Nyhetsflödet på verksamt.se
Ordlista Ordlistan på verksamt.se

Sidan blev senast uppdaterad: