Behandling av personuppgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

Här ger vi en allmän information om hur vi behandlar dina personuppgifter, rättslig grund och ändamål, vilka rättigheter du har, om du har frågor eller vill klaga.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Tillväxtverket och Bolagsverket är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in för verksamt.se. Vi samlar bland annat in personuppgifter via e-post, och all e-post som kommer in till oss blir offentlig handling, enligt offentlighetsprincipen.

Rättslig grund och ändamål för behandling av personuppgifter

Verksamt.se samlar service och information från flera myndigheter på samma plats. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag. För detta ändamål är det ibland nödvändigt att behandla personuppgifter. Den rättsliga grunden är framför allt det som i GDPR kallas för allmänt intresse. Den nationella rättsliga grunden finns i myndigheternas förordningar eller i specifika regeringsuppdrag.

Även avtal kan vara rättslig grund – om en tjänst du väljer att använda kräver behandling av personuppgifter.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.

Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.  

Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Eftersom det är myndigheter som står bakom verksamt.se tillämpas offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.  

Personuppgifter som hanteras i e-tjänsterna behandlas av den myndighet som står bakom e-tjänsten. Mer information finns om du loggar in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta någon av våra dataskyddsombud nedan. 

Tillväxtverket

Dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Organisationsnummer: 202100-6149

Bolagsverket

Dataskyddsombud@bolagsverket.se

Personuppgiftsansvarig: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670

Organisationsnummer: 202100-5489

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tidigare Datainspektionen. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.

Läs mer om personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp