Behandling av personuppgifter på verksamt.se

Sidan blev senast uppdaterad:

Här finns information om hur myndigheterna som samarbetar på verksamt.se behandlar dina personuppgifter. Bolagsverket, Tillväxtverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten (SCB) samlar in personuppgifter från verksamt.se och från de tjänster som respektive myndighet länkar till från verksamt.se. Från verksamt.se samlar myndigheterna in information när du anmäler dig till nyhetsbrev samt IP-nummer.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Beroende på vilken av tjänsterna på verksamt.se du använder kommer Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket eller SCB vara personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in. Vilken myndighet som är ansvarig i det enskilda fallet kan du se längre ner på sidan under rubriken: Ansvariga myndigheter för behandling av personuppgifter i e-tjänster och i annat innehåll på verksamt.se. 

Myndigheterna samlar bland annat in personuppgifter via e-post och när du skickar ansökningar och annan information genom formulär på verksamt.se. 

Personuppgifterna kan bli allmänna handlingar

Du bör tänka på att alla uppgifter som kommer in till myndigheter blir allmän handling. Det betyder att informationen diarieförs och registreras. Det betyder också att den kommer att lämnas ut om någon begär ut den och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Ansvariga myndigheter för behandling av personuppgifter i e-tjänster och i annat innehåll på verksamt.se

Här kan du se vilken myndighet som är ansvarig för respektive tjänst inom verksamt.se, vad de har för rättslig grund för behandlingen, vilka rättigheter du har rörande dina uppgifter och kontaktuppgifter till dataskyddsombuden.

Klicka på respektive myndighet eller pilen till höger för att se de tjänster och annan information som myndigheten ansvarar för.

Bolagsverket

E-tjänster på verksamt.se där Bolagsverket ansvarar för behandling av personuppgifter.

Registrera företag eller förening  
Ändra styrelse och andra uppgifter 
Komplettera ärende
Sök företag eller ärende 
Anmäl egen avgång
Se status på ärenden 
Avregistrera företag
Hjälp att välja företagsnamn 
Ändra adress 
Anmäl vinstutdelning
Stå kvar i Bolagsverkets register

Har du frågor om Bolagsverkets personuppgiftsbehandling?

Bolagsverkets information om hur de behandlar personuppgifter hittar du här: 
Så behandlar vi dina personuppgifter hos Bolagsverket

Om du har synpunkter eller frågor om hur Bolagsverket behandlar personuppgifter eller vill använda dig av dina rättigheter som rör Bolagsverkets e-tjänster, kontakta Bolagsverkets dataskyddsombudet via: 

Dataskyddsombud@bolagsverket.se

Personuppgiftsansvarig: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670

Skatteverket

E-tjänster på verksamt.se där Skatteverket ansvarar för behandling av personuppgifter.

F-skatt
Arbetsgivarregistrering
Se status på ärenden
Avregistrera företag
Ändra kontaktuppgifter
Momsregistrering
Ändra eller lägg till SNI-kod
Ändra uppgift om delägare i fåmansaktiebolag

Har du frågor om Skatteverket personuppgiftsbehandling?

Skatteverkets information om hur de behandlar personuppgifter hittar du här: 
Personuppgifter hos Skatteverket

Om du har synpunkter eller frågor om hur Skatteverket behandlar personuppgifter eller vill använda dig av dina rättigheter som rör Skatteverkets e-tjänster, kontakta Skatteverkets dataskyddsombudet via: 

Dataskyddsombud@skatteverket.se 

SCB

E-tjänst på verksamt.se där SCB ansvarar för behandling av personuppgifter.

Ändra uppgifter om arbetsställe

Har du frågor om SCB:s personuppgiftsbehandling?

SCB:s information om hur de behandlar personuppgifter hittar du här:
Behandling av personuppgifter hos SCB 

Om du har synpunkter eller frågor om hur SCB behandlar personuppgifter eller vill använda dig av dina rättigheter som rör SCB:s;e-tjänst kontakta SCB:s dataskyddsombudet via:

Dataskyddsombud@scb.se
Personuppgiftsansvarig: SCB, Klostergatan 23, 701 89 Örebro

Tillväxtverket

Innehåll och tjänster där Tillväxtverket ansvarar för behandling av personuppgifter.

Hitta rådgivning och finansiering
Verksamt.se LIVE
Checklistor
Räkneverktyg

Övrigt innehåll på verksamt.se som till exempel:

  • Texter
  • Artiklar
  • Bilder
  • Poddar
  • Filmer
  • Seminarier

Har du frågor om Tillväxtverkets personuppgiftsbehandling?

Tillväxtverkets information om hur de behandlar personuppgifter hittar du här: 
Så behandlar vi personuppgifter hos Tillväxtverket

Om du har synpunkter eller frågor om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter eller vill använda dig av dina rättigheter som rör Tillväxtverkets e-tjänster eller innehåll, kontakta Tillväxtverkets dataskyddsombud via:

Dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm
Telefon: 08-681 91 00


Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten

Är du inte nöjd med hur respektive myndighet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tidigare Datainspektionen. På IMY:s webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter. 

Läs mer om personuppgifter på IMY.se

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp