Reglerade yrken

Sidan blev senast uppdaterad:

Reglerade yrken kräver någon form av behörighet. Här kan du få hjälp att hitta mer information om vad som gäller för ditt yrke, i Sverige och utomlands.

Med reglerade yrken menas yrken som du enligt svensk lag måste ha någon form av legitimation eller behörighet för att få utövas. Om du har en svensk legitimation för ett yrke ska du enkelt kunna ansöka om att få denna godkänd i ett annat EU-land så att du kan utöva ditt yrke där. Detta är fastslaget i Yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG.

Vilka yrken som är reglerade varierar mellan de olika EU-länderna. Yrken inom vård och omsorg, säkerhet, utbildning och transport är ofta reglerade, men även andra områden kan ha reglerade yrken. I Sverige är cirka 75 yrken reglerade i dagsläget.

Till sidans topp

Svensk behörighet

Har du svensk behörighet för ett yrke och vill arbeta i ett annat EU-land? Då kan du kontrollera i en databas om ditt yrke är reglerat i landet du vill arbeta i.

Du hittar mer information om reglerade yrken och databasens funktion på EU-sidan Ditt Europa.

Till sidans topp

Behörighet från annat EU-land*

Om du har behörighet från ett EU-land och vill arbeta i Sverige kan du kontrollera här på verksamt.se om ditt yrke är reglerat i Sverige.

Om du klickar på respektive yrke kommer du till en sida med information och ansökningsanvisningar för respektive yrke. Du ansöker om validering hos den myndighet som ansvarar för just ditt yrke.

*Med EU avses här de 28 medlemsländerna samt Island, Norge och Lichtenstein.

Till sidans topp

Europeiska yrkeskortet

För vissa yrken kan du få ett så kallat yrkeskort, som ger dig rätt att utöva ditt yrke i alla länder inom EU.

I dagsläget kan yrkeskort sökas för följande yrken:

 • Apotekare
 • Bergsguide
 • Fastighetsmäklare
 • Fysioterapeut
 • Sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård

Du hittar mer information om yrkeskortet på EU-sidan Ditt Europa. Där kan du registrera dig, ladda upp dina handlingar och skicka ansökan till den behöriga myndigheten.

Till sidans topp

Yrken med förhandskontroll

För vissa yrken har de behöriga myndigheterna rätt att göra en förhandskontroll av den sökandes yrkeskvalifikationer. Myndigheten ska inom en månad efter att samtliga handlingar inkommit meddela sökanden om att den beslutat att antingen tillåta den yrkesverksamme att verka i landet utan kontroll av kvalifikationerna, eller att kontrollen av kvalifikationerna lett till att tjänster kan tillhandahållas, eller att sökanden måste göra ett lämplighetsprov. Följande yrken berörs:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Auktoriserad revisor
 • Biomedicinsk analytiker
 • Dietist
 • Kiropraktor
 • Logoped
 • Naprapat
 • Optiker
 • Ortopedingenjör
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Receptarie
 • Revisor
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukgymnast/fysioterapeut
 • Sjukhusfysiker
 • Tandhygienist
 • Väktare

Till sidans topp

Överklaga

Kontakta den myndighet som handlägger din ansökan om du vill överklaga beslutet.

Till sidans topp

Rådgivningscentrum

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG. Det innebär att du kan kontakta UHR om du vill arbeta i ett annat EU-/EES-land och har frågor som rör erkännandet av dina yrkeskvalifikationer.

Kontakta verksamt.se om du har synpunkter på innehållet på denna sida.

Sök lediga jobb utomlands på Arbetsförmedlingen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp