Kontaktpunkt för tjänster

Sidan blev senast uppdaterad:

Verksamt.se är den svenska kontaktpunkten för tjänster. Här kan du elektroniskt ansöka om de tillstånd som kan krävas för att sälja tjänster i Sverige.

I tjänsten Lämna uppgifter och sök tillstånd kan du ta reda på vilka krav som gäller för olika tjänsteföretag. Där hittar du också ansökningsblanketter för olika tillstånd och kontaktuppgifter till myndigheter som har hand om tillstånd. Här på verksamt.se finns även information om tvistlösning och kontaktuppgifter till rådgivare.

Andra länders kontaktpunkter

Kontaktpunkter för tjänster ska enligt EU:s tjänstedirektiv finnas i EU:s 28 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge. EU-ländernas kontaktpunkter finns samlade på webbplatsen EUGO, som är en bra utgångspunkt för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Länk till EUGO

Helpdesk för kontaktpunkten

Söker du information om EU:s tjänstedirektiv eller upplysningar om hur direktivets krav ska tolkas eller tillämpas kan du vända dig till kontaktpunktens helpdesk på Kommerskollegium.
Telefon: 08-690 48 80
E-post: serviceshelpdesk@kommers.se

Du som köper tjänster

Företag och konsumenter som köper tjänster från andra länder inom EU kan få hjälp från Kommerskollegium respektive Konsumentverket. Det kan till exempel röra sig om information om vilka krav som ställs på ett företag som säljer tjänster i ett visst land, hur konsumentskyddet är utformat samt vilka möjligheter till rättslig prövning som finns i händelse av tvist.

Ladda ner broschyren Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter (pdf)

Fri rörlighet för tjänster

En företagare ska ha samma förutsättningar att göra affärer inom EU som i det egna landet. Det innebär att:

  • myndigheter inte får ha diskriminerande regler mot ett EU-företag
  • myndigheter inte får ställa krav för tjänsteverksamhet som företagaren redan uppfyller i hemlandet
  • EU-länder inte får ställa särskilt betungande krav på tjänsteverksamhet
  • ett tillstånd ska anses beviljat om en myndighet inte lämnar svar inom den tidsram som myndigheten angett
  • myndigheter ska samarbeta gränsöverskridande med varandra för att kontrollera vilka krav som en företagare uppfyller med ett visst intyg.

Film om kontaktpunkterna och EUGO

EU-kommissionen har tagit fram en kort film med information om kontaktpunkterna och varumärket EUGO. Filmen är på engelska; längd 4:09 minuter.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp