Bidraget många missar att söka

Sidan blev senast uppdaterad:

Allt fler arbetsgivare använder sig av arbetsplatsnära stöd, men fortfarande missar många att bidraget finns.

Förkorta eller förebygga sjukfall

Bidraget för arbetsplatsnära stöd kan användas för att utreda vilka åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan vara anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella arbetshjälpmedel och stöd, med mera. Konsultationen ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller en annan aktör.

– Vi kan se att små arbetsgivare är underrepresenterade i användandet av det arbetsplatsnära stödet. Orsaken kan vara att de inte känner till bidraget eller att små arbetsgivare oftast inte är anslutna till företagshälsovård. En annan möjlig orsak är att bidraget endast beviljas för den utredande delen och att en utökning av stödet troligen skulle göra bidraget mer intressant för små arbetsgivare, säger Michael Boman, partnerstrateg på Försäkringskassan.

Minskat antal sjukskriva

En jämförelse av sjukfrånvaro mellan åren 2015 och 2016 visar att antalet sjukskrivna har minskat bland de som fått arbetsplatsnära stöd. Det arbetsplatsnära stödet ska ses som ett verktyg och stöd för arbetsgivarna och inte något som påverkar ansvaret för arbetsanpassning och rehabilitering.

Arbetsplatsnära stöd

Bidraget kan användas till

  • upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • när arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • risk att den anställda blir sjukskriven
  • vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivningen
  • om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven.

Läs mer på Försäkaringskassans webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp