Bidraget många företagare missar att söka

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för att förebygga sjukfall eller underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Bidraget heter arbetsplatsnära stöd, ett bidrag många företagare missar att söka.

Sidan blev senast uppdaterad:

Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats. Det kan till exempel handla om att få hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdes arbetsuppgifter och arbetstider. Det kan också handla om konsultation kring arbetshjälpmedel.

– Ju tidigare en insats sätts in, desto större effekt kan den få, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.

– Det är mycket enklare att söka än vad många tror, det tar inte många minuter att fylla i blanketten, säger Rebecca.

Så söker du

  • För att du ska få bidrag ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör. Se hela listan här.
  • Du ansöker sedan om bidraget när den utredande insatsen är avslutad. Det finns ingen begränsning för antal utredningar per anställd och år och du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
  • Blanketten och mer information om arbetsplatsnära stöd hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.