Bidraget som arbetsgivare missar

Nu kan du som arbetsgivare anlita företagshälsovård för att förebygga sjukfrånvaro och få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete – och få halva kostnaden tillbaka från Försäkringskassan.

Sidan blev senast uppdaterad:

Användandet av det arbetsplatsnära stödet ökar för varje år, men fortfarande missar många arbetsgivare att bidraget finns. För 2017 har regeringen avsatt 100 miljoner kronor i bidrag till arbetsgivare för arbetsplatsnära stöd.

Bidraget för arbetsplatsnära stöd kan användas för att utreda vilka åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan vara anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella arbetshjälpmedel och stöd, med mera.

Arbetsplatsnära stöd – så här funkar det

Stödet kan användas vid

  • upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • när arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • risk att den anställda blir sjukskriven
  • vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivningen
  • om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven.

Du som är arbetsgivare kan få stöd på max 7 000 kronor per insats och insatserna ska ske via en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Läs mer om stödet på Försäkringskassans webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.