Anställda ska förmånsbeskattas för både privat och offentlig sjukvård

Sidan blev senast uppdaterad:

Från och med 1 juli i år ska alla anställda förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar och för fri privat vård. I detta ingår till exempel hälsoundersökningar och operationer, på samma sätt som personal förmånsbeskattas för fri offentlig vård. Det är fortfarande du som arbetsgivare som betalar in förmånsskatten för dina anställda till Skatteverket.

Du som arbetsgivare kan fortfarande bekosta företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabiliteringsinsatser utan att dina anställda förmånsbeskattas. Samma sak gäller för åtgärder mot stress och alkohol- eller narkotikamissbruk.

Läs mer på Skatteverkets webbplats