Många småföretag klarar inte de nya lagkraven på e-faktura till offentlig sektor

Sidan blev senast uppdaterad:

Levererar du varor eller tjänster till kommun, landsting eller myndighet? Då omfattas ditt företag av de nya reglerna om e-faktura till offentlig sektor som träder i kraft den 1 april 2019.

De nya lagreglerna gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. E-fakturorna måste också följa en ny europeisk standard. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

Många småföretag levererar idag till offentlig sektor men över 75 % av företagen kan inte skicka e-faktura enligt en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Myndigheten för digitalförvaltning - DIGG. Undersökningen visar även att det är många av småföretagen som gör affärer med offentlig sektor, vart tredje företag med mindre än 50 anställda har någon gång de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor. Bland dessa är det bara vart femte företag som använt sig av E-faktura.
 
Det är hög tid att förbereda sitt företag för den nya lagen. Här följer några tips på vad du som småföretagare kan göra för att se till att ni klarar kraven:

  • Om du har en leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst – fråga hur de kan hjälpa dig med e-faktura.
  • Om du kan få hjälp med e-faktura av din tjänsteleverantör – fråga även om de kan hjälpa dig att fakturera via PEPPOLs nätverk.
  • Om du sällan fakturerar offentlig sektor och inte vill anskaffa ett eget systemstöd – fråga din kund i offentlig sektor om de har en fakturaportal. Där kan du manuellt skapa en e-faktura.
  • Se över avtalen med dina kunder i offentlig sektor – när kommer din kund att börja ställa krav på e-faktura?

På DIGGs webbplats hittar du mer information om den nya lagen och hur du som leverantör kan förbereda dig