Frågor och svar

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från företagare om att starta och driva företag. Du hittar också svar om e-legitimation, starta företag-dagen med mera.

Aktiebolag

Finns det något krav på kapitalinsats?

För att starta ett aktiebolag krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet behöver inte bestå av kontanter. Du kan också tillskjuta apportegendom, till exempel varulager eller inventarier som är till nytta för verksamheten.

Får jag använda aktiekapitalet eller måste det finnas kvar på bankkontot?

Du kan använda aktiekapitalet till att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget. När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt ansvarig och att få likvidera bolaget. För att skydda aktiebolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Hur ansöker jag om F-skatt?

När aktiebolaget har registrerats hos Bolagsverket kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering i e-tjänsten.

Logga in på Mina sidor

Om aktiebolaget ska registreras för moms får du hjälp att räkna ut aktiebolagets beskattningsunderlag.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter.

På sidan Starta aktiebolag hittar du information om hur du kan registrera ditt aktiebolag via blankett.

Till sidan Starta aktiebolag

Hur beskattas företaget?

Företaget betalar skatt för årets vinst. Ägarna beskattas för den lön och eventuell utdelning man väljer att ta ut.

Hur fördelas vinsten i företaget?

Vinst delas normalt i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Hur gammal måste jag vara för att få starta företag?

Du måste vara 18 år för att starta ett aktiebolag eller vara styrelseledamot. Läs mer om aktiebolag

Hur många ägare måste man vara i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag måste det finnas minst en ägare. Det kan vara en person (fysisk person) eller ett företag (juridisk person).

Hur skyddar jag företagets namn?

Du ansöker om registrering av ditt företagsnamn på e-tjänsten Mina sidor. Företaget får ensamrätt till namnet i hela Sverige inom den verksamhet som registreras.
Logga in på Mina sidor

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du pappersblanketter.

På sidan Starta aktiebolag hittar information om hur du kan registrera med pappersblankett.

Till sidan Starta aktiebolag

Läs mer om att skydda företagsnamnet

Måste ett aktiebolag ha en revisor?

Nej, små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

Läs mer om vad som gäller om revisor

Ska alla aktiebolag skicka in en årsredovisning till Bolagsverket?

Ja, alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisningshandling till Bolagsverket, oavsett om de bedriver verksamhet eller inte.

Om du inte skickar in aktiebolagets årsredovisnings­handlingar i tid måste företaget betala en förseningsavgift. En för sent upprättad årsredovisning kan också utgöra bokföringsbrott. Det gäller även om eventuella förseningsavgifter betalas. 

Läs mer om årsredovisning på Bolagsverkets webbplats 

Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats

Vad händer om jag blir sjuk?

Som arbetande i aktiebolaget är du anställd och företaget får betala din sjuklön de första 14 dagarna. Den ersättning du får från Försäkringskassan grundas på din beräknade årliga arbetsinkomst. 

När du startar ett företag får du under 36 månader en sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Läs mer på om ersättning för dig med aktiebolag på Försäkringskassans webbplats

Vem företräder företaget och kan skriva på exempelvis avtal?

Styrelsen företräder alltid företaget. Om bolaget har en VD företräder denne företaget i den löpande förvaltningen. Styrelsen kan också utse en eller flera firmatecknare som har rätt att skriva under handlingar för företagets räkning. Firmatecknare kan, men behöver inte, vara styrelsemedlemmar.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?

Som ägare har du normalt inget personligt ansvar utan riskerar enbart de pengar du satsat. Om du samtidigt är styrelseledamot eller VD finns det dock situationer där du kan bli personligt ansvarig, exempelvis om bolaget inte betalar sina skatter.

Allmänna frågor om företagande

Går det bra att byta företagsform efter ett tag, exempelvis omvandla min enskilda firma till aktiebolag?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Läs mer om att byta företagsform

Hur gammal måste jag vara för att starta företag?

Som regel måste du ha fyllt 18 år för att få starta ett företag, men det finns några undantag beroende på företagsform.

Hur registrerar jag mitt företag?
 • Du ska ansöka om F-skatt hos Skatteverket, oavsett företagsform.
 • Du ska registrera företaget hos Bolagsverket. Det gäller alla företagsformer utom enskild näringsverksamhet.

Du registrerar enklast ditt företag via vår e-tjänst. Det är billigare att registrera företaget i e-tjänsten än med hjälp av en pappersblankett.

Läs mer och logga in på e-tjänsten för att registrera företaget

Hur skyddar jag mitt företagsnamn?

När du registrerat ditt företag hos Bolagsverket har du också fått ett namnskydd. Omfattningen på skyddet varierar beroende på vilken företagsform du valt.

 • Enskild näringsidkare: skydd i länet där företaget är registrerat.
 • Handelsbolag och kommanditbolag: skydd i länet där företaget är registrerat.
 • Aktiebolag: skydd i hela Sverige
 • Ekonomisk förening: skydd i hela Sverige.

Läs mer om att skydda företagsnamnet

För skydd av exempelvis varumärken och logotyper vänder du dig till Patent- och Registreringsverket, PRV.

Till PRV:s webbplats

Hur vet jag om ett företagsnamn är ledigt när jag ansöker?

Du kan söka efter företagsnamn i Bolagsverkets näringslivsregister. Där finns alla registrerade namn samlade. Även om ditt påtänkta namn inte är registrerat betyder det inte automatiskt att det kommer att godkännas. Var därför beredd att kunna ange flera alternativ till företagsnamn när du skickar in din ansökan till Bolagsverket.

Till näringslivsregistret på Bolagsverkets webbplats

I tjänsten välja företagsnamn kan du få hjälp när du ska välja namn till ditt företag.

Till tjänsten Välja företagsnamn

Kan mitt företag ha flera olika verksamheter?

Ja. Du kan ha flera olika verksamheter registrerade hos Bolagsverket. 

Ja. Du uppger de olika verksamheterna när du fyller i ansökan om F-skatt.

De olika verksamheternas överskott respektive underskott får normalt kvittas mot varandra vid beskattningen.

Måste enskild näringsverksamhet registreras hos Bolagsverket?

En enskild näringsverksamhet behöver normalt inte registreras hos Bolagsverket.
Men om ditt företag uppfyller minst två av följande villkor måste du registrera det hos Bolagsverket

 • Medelantalet anställda i företaget ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 50
 • Företagets redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 40 miljoner kronor
 • Företagets redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 80 miljoner kronor
Måste jag ha en revisor i mitt företag?

Det är normalt inte något krav på revisor i företagsformerna enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Även små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

Läs mer om valmöjligheten att inte ha revisor på Bolagsverkets webbplats

I den ekonomiska föreningen krävs det att man har revisor men först efter att föreningen blir riktigt stor finns krav på att revisorn ska vara auktoriserad.

På Bolagsverkets webbplats hittar du information om när en ekonomisk förening anses som "stor".

Till Bolagsverkets webbplats om revisorskrav för ekonomisk förening

Gällande enskilda firmor och handelsbolag finns också undantag för större företag, vissa handelsbolag och kommanditbolag som ägs av juridiska personer samt företag med speciell verksamhet, exempelvis advokatverksamhet.

Vad kostar det att registrera ett företag?

Bolagsverket tar ut en registreringsavgift som varierar beroende på vilken företagsform du registrerar.

Läs mer om priser och avgifter på Bolagsverkets webbplats

Vi är några som tänker starta företag tillsammans. Vilka alternativ finns att välja mellan?

Om ni är två eller flera som ska starta företag kan ni välja mellan:

 • Handelsbolag.
 • Kommanditbolag.
 • Aktiebolag.


Om ni är tre eller flera som ska starta företag kan ni även välja att starta en ekonomisk förening.

Läs om de olika företagsformerna

Banklån

Finns det något alternativ till banklån?

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Välj region och läs mer på Almis webbplats

I vissa skeden kan det också passa att ta in riskkapital i verksamheten.

Läs mer om Riskkapital

Affärsänglar är privatpersoner som investerar i företag och passar ofta som ett komplement till att ta i riskkapital.

Läs mer om Affärsänglar

Crowdfunding är en annan slags investeringsform där en stor grupp individer bidrar till finansieringen.

Läs mer om Crowdfunding

Ibland kan det finnas offentlig finansiering att söka.

Läs mer om Offentlig finansiering

Hur ser utbudet av lån ut från banken?

För företagare finns olika slags lån att ansöka om. Till exempel billån, fastighetsfinansiering, maskinfinansiering och investeringslån. Det är också vanligt med kontokredit. Normalt är det enklare att få lån när en investering anses säker och verksamheten stabil.

Vad krävs för att få lån från banken?

Från bankens sida är det viktigt med förtroendet för dig som kund och en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet.

Det här tittar banken på när de bedömer din ansökan:

 • Dig som företagare (erfarenheter, privatekonomi, referenser och utbildning).
 • Din affärsplan, om den är realistisk och detaljerad.
 • Övriga ägare av företaget, om det finns flera.
 • Om det finns revisor eller ekonomihjälp
 • För redan etablerade företag vill banken även se balansräkning, bokslut och kanske din deklaration.

Läs mer om Banklån

Vilka krav på säkerheter och återbetalning har banken?

Bankerna tar i stort sett inga ogenomtänkta risker och kräver alltid någon form av säkerhet. Har tidigare lån skötts korrekt ökar möjligheterna att låna mer pengar. För nystartade bolag bedöms företagarens privata ekonomiska situation.

Lånen ska alltid återbetalas, oavsett vad som händer. Räntan blir högre om risken värderas som högre. Banken är sällan ett alternativ för företag med osäker återbetalningsförmåga. 

Vilka typer av företag kan få lån från banken?

Alla typer av företag. Branschtillhörighet eller företagsform spelar ingen roll.

Bokföring

Hur fungerar bokföringsmetoderna?

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Läs mer och se bokföringsexempel

Hur hittar jag information om hur man bokför?

På Bokföringsnämndens webbplats finns en broschyr Att föra bok som du kan ladda ner gratis som pdf. Den förklarar på ett pedagogiskt och enkelt sätt hur du bokför i ditt företag.

Till pdf:en Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats

Kan jag använda Microsoft Excel eller liknande kalkylprogram?

Nej, Microsoft Excel och liknande kalkylprogram uppfyller inte kraven för ett bokföringsprogram. Bokföringsprogram och bokföringsblock måste vara konstruerade så att alla ändringar kan spåras och synas. Det är inte möjligt i Excel och därför får programmet och liknande kalkylprogram inte användas för bokföring.

Kan jag låta någon annan sköta bokföringen?

Du beslutar själv om du eller någon annan ska sköta bokföringen. Dock är du som ägare till företaget ytterst ansvarig för att din bokföring sköts korrekt.

Måste jag bokföra?

Ja. Alla näringsidkare ska ha ordnad bokföring. Det gäller oberoende av företagsform och verksamhetens omfattning.

Vad består bokföringen av?

Bokföringen består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar och avslutas alltid med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Vad gör en revisor?

Revisorn granskar årets räkenskaper och hur styrelsen skött sitt uppdrag inför årsbokslut/årsredovisningen. Den löpande bokföringen får inte skötas av revisorn. Ordet revisor är ingen skyddad titel. Däremot är titlarna godkänd revisor och auktoriserad revisor skyddade. Personer som har dessa titlar har genomgått särskild utbildning samt avlagt examen.

Det är obligatoriskt för ekonomiska föreningar att utse en revisor när företaget startas. I normalfallet behöver revisorn inte vara auktoriserad eller godkänd. Det kan vara en vanlig person som har en viss insikt i redovisning och i de ekonomiska förhållanden som gäller i föreningen. För större ekonomiska föreningar ska revisorn vara godkänd eller auktoriserad. För enskilda firmor, handelsbolag och små aktiebolag finns inga krav på revisor.

Läs om när revisor krävs i företaget/föreningen

Vad är bokföring?

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, t ex inköp och försäljning på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

När du bokför ordnar du dina affärshändelser som kvitton, fakturor och andra underlag för att registrera och redovisa dem i registreringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok).

Vad består bokföringen av?

Bokföringen består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkning. Bokföringen avslutas alltid med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

 

Vad är bokföringsmetod?

Det finns två bokföringsmetoder för den löpande bokföringen:

 • Faktureringsmetoden
 • Kontantmetoden

För den löpande bokföringen av affärshändelser i din verksamhet ska du välja en av dessa metoder.

Läs mer om bokföringsmetoderna på sidan Löpande bokföring

Vad är en affärshändelse?

En affärshändelse i ditt företag kan vara in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, förändringar av fordringar och skulder, överföringar mellan konton, beslut om bokslutsdispositioner samt egna insättningar och uttag. Det vill säga allt som förändrar företagets förmögenhets storlek och/eller sammansättning.

I din bokföring blir varje affärshändelse en verifikation. Begreppet verifikation kommer ifrån ordet verifiera som betyder "försäkra riktigheten av" enligt Bokföringsnämnden. Verifikationerna är alltså bokföringens underlag för varje affärshändelse.

Varför är bokföring bra?

Bokföring är bra både för dig och för andra intressenter. Det hjälper dig som företagare att hålla koll på dina finanser. Det underlättar även för externa parter att bedöma potentialen i ditt företag, till exempel om du söker finansiering, samarbetspartners eller nya leverantörer.

Vilka redovisningsmetoder finns för moms?

Det finns två redovisningsmetoder för moms:

 • Faktureringsmetoden
 • Bokslutsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att momsen ska redovisas i den period kundfakturorna skickas respektive leverantörsfakturorna mottas. Fakturor som enligt god redovisningssed borde ha bokförts en viss period ska momsredovisas i den period de egentligen hör till. Vid kontanta köp och försäljningar redovisas momsen i den period då transaktionen sker.

Bokslutsmetoden innebär att momsen ska redovisas först när fakturorna betalas, dvs enligt kontantprincipen. Momsredovisningen skjuts därför normalt fram i jämförelse med faktureringsmetoden. Vid kontanta köp och försäljningar redovisas momsen i den period då transaktionen sker. Vid räkenskapsårets slut, dvs vid bokslutet, ska du dock ta med även obetalda fakturor i momsredovisningen (på samma sätt som vid faktureringsmetoden).

Bokslutsmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor.

Bostadsrättsförening

Finns det något krav på insats?

I en bostadsrättsförening betalar du en fastställd insats till föreningen bara när lägenheten upplåts för allra första gången. Du som är bostadsrättshavare har ingen rätt att få tillbaka insatsen från föreningen när du inte längre är medlem. Det ekonomiska värdet för bostadsrätten får du istället ut genom en vanlig försäljning

Hur anmäler jag att styrelsen ändrats?

För att anmäla ändringar i en bostadsrättsförening loggar du in med din e-legitimation på Mina sidor.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Om du sedan tidigare sitter i styrelsen väljer du Min översikt och aktuell förening, sedan Bolagsverkets e-tjänst.

Är du ny i styrelsen väljer du först "Sök företag eller förening" och sedan den förening du vill anmäla ändring i. När du valt föreningen väljer du Bolagsverkets e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter.

Läs mer om hur du använder blanketter på sidan Bilda bostadsrättsförening

Hur beskattas bostadsrättsföreningen?

En bostadsrättsförening beskattas inte för inkomster som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet. Har en bostadsrättsförening andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. 

På Skatteverkets webbplats finns det en broschyr om skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar.

Till broschyren på Skatteverkets webbplats

Hur fördelas vinst och förlust i föreningen?

Vinst eller förlust ska fördelas mellan medlemmarna. Styrelsen lämnar förslag till fördelningen och medlemmarna tar beslut om det på föreningsstämman.

Hur gammal måste jag vara för att starta en bostadsrättsförening?

Om du är under 18 år kan du vara medlem i en bostadsrättsförening, men inte vara styrelseledamot.

Läs mer om bostadsrättsförening

Hur många medlemmar måste man vara i föreningen?

En bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar: privatpersoner eller juridiska personer (företag eller annan organisation).

Hur registrerar jag en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket. Det gör du genom att logga in på vår e-tjänst.

Du kan också ansöka om att föreningen ska bli godkänd för F-skatt.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter.

Läs mer om hur du blanketter på sidan Bilda bostadsrättsförening 

Hur skyddas föreningens namn vid registreringen?

Föreningen får ensamrätt till namnet i hela länet.

Vem företräder föreningen och skriver på exempelvis avtal?

Styrelsen företräder alltid föreningen.

Vilket personligt ansvar har jag som medlem i en bostadsrättsförening?

Du har inget personligt ansvar utan riskerar bara din insats.

Är det krav på att ha en revisor?

Ja, minst en revisor. Det kan till exempel vara någon i föreningen som har goda kunskaper i ekonomi men det kan också vara någon som är revisor till yrket. I riktigt stora föreningar finns krav på att revisorn ska vara auktoriserad.

Läs mer om när föreningen måste ha revisor

Digital brevlåda

Hur skaffar jag en digital brevlåda till mitt företag?

För att kunna skaffa en digital brevlåda för företag måste du vara firmatecknare och ha e-legitimation. Om du är företagare utan rätt att ensam teckna bolagets firma behöver ytterligare firmatecknare logga in och skriva under med sin e‑legitimation.

Läs mer på sidan Skaffa digital brevlåda

Vad är en digital brevlåda?

Med en digital brevlåda kommer post från myndigheter digitalt i stället för på papper. Till skillnad från vanliga mejl är den digitala brevlådan säker eftersom inloggning sker med e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. Ångrar du dig kan du när du vill avsluta tjänsten och få posten på papper igen.

Den digital brevlådan är gratis och finns både för företag och för privatperson.

Läs mer på sidan Skaffa digital brevlåda

Vem kan läsa företagets post?

Endast den som är behörig kan läsa företagets post. Ingen obehörig kan komma åt den digitala brevlådan eftersom du loggar in med e-legitimation. Om du vill kan du även ge någon annan behörighet att läsa posten, till exempel en revisor eller förvaltare.

Vilka är användarvillkoren för digital brevlåda?

Här hittar du användarvillkoren för Mina meddelanden, den plattform som omfattar alla digitala brevlådor. 

Till Användarvillkor för Mina meddelandens webbplats

Vilken post får jag i den digitala brevlådan?

Vilka myndigheter som kan skicka post digitalt kan du läsa om hos Mina meddelanden. Utöver de som står på den listan kan även ett antal företag och kommuner skicka digital post.

Läs mer om Post du får digitalt på Mina meddelandens webbplats

Ekonomisk förening

Finns det något krav på insats?

Ja, krav finns i form av en kontantinsats på minst en krona eller en arbetsinsats.

Hur ansöker jag om F-skatt?

Den ekonomiska föreningen måste vara registrerad hos Bolagsverket och ha fått ett organisationsnummer. Du registrerar den genom att logga in på vår e-tjänst.

Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du nämligen ladda upp som pdf-filer i e-tjänsten.

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer ska du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering i e-tjänsten.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter.

Läs mer om hur du använder pappersblanketter på sidan om Ekonomisk förening 

Hur beskattas den ekonomiska föreningen?

Föreningen betalar skatt för årets vinst. Medlemmarna betalar skatt för den lön och eventuell utdelning de fått utbetald.

Läs mer om beskattning av ekonomisk förening

Hur fördelas vinst och förlust i föreningen?

Vinst kan fördelas mellan medlemmarna i form av av gottgörelse eller insatsutdelning. Stadgarna ska innehålla regler om detta. Styrelsen lämnar förslag till hur vinsten ska användas och medlemmarna tar beslut om det på föreningsstämman. Om föreningen har deklarerat en förlust kan den rullas vidare och kvittas mot överskott i föreningen under kommande år.

Läs mer om vinstutdelning i ekonomisk förening

Hur gammal måste jag vara för att få starta en ekonomisk förening?

Om du är under 18 år kan du vara medlem i en ekonomisk förening, men inte vara styrelseledamot. Läs mer om ekonomisk förening

Hur många medlemmar måste man vara i föreningen?

En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar: privatpersoner eller juridiska personer (företag eller annan organisation).

Hur skyddar jag föreningens namn?

I samband med registreringen av föreningen så får föreningen ensamrätt till namnet i hela Sverige inom den verksamhet som registreras.

Vad händer om jag blir sjuk?

Som arbetande i en ekonomisk förening är du anställd. Föreningen får betala din sjuklön de första 14 dagarna. Sjukpenninggrundande inkomst beräknas på den lön som du har tagit ut.

Vem företräder föreningen och skriver på exempelvis avtal?

Styrelsen företräder alltid föreningen. Om det finns en vd företräder denne föreningen i ärenden som gäller den löpande driften av företaget. Styrelsen kan också av praktiska skäl utse särskilda firmatecknare som har rätt att företräda föreningen. Dessa kan, men måste inte, vara medlemmar i styrelsen.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i en ekonomisk förening?

Du har inget personligt ansvar utan riskerar bara din insats

Är det krav på att ha revisor?

Ja, minst en revisor. Det kan till exempel vara någon i föreningen som har goda kunskaper i ekonomi men det kan också vara någon som är revisor till yrket. I riktigt stora föreningar finns krav på att revisorn ska vara auktoriserad.

Läs mer om när föreningen måste ha revisor

Enskild näringsverksamhet

Finns det något krav på kapitalinsats?

Nej.

Hur ansöker jag om F-skatt?

När du startar enskild näringsverksamhet ska du ska ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Det gör du i vår e-tjänst.

I e-tjänsten kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

Logga in på Mina sidor

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du ansöka via pappersblankett.

Läs mer på sidan Starta enskild näringsverksamhet

 

Hur beskattas jag som enskild näringsidkare?

Du beskattas för ditt överskott i företaget.

Räkna ut din skatt med våra kalkyler

Hur gammal måste jag vara för att få starta företag?

Om du är mellan 16 och 18 år måste du ha samtycke från förmyndare och överförmyndare.

Läs mer om enskild firma/näringsverksamhet

Hur många ägare måste man vara i företaget?

I en enskild näringsverksamhet är ägaren alltid endast en fysisk person.

Hur skyddar jag företagets namn?

Du ansöker om registrering av ditt företagsnamn i hos Bolagsverkets e-tjänst på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Ditt företagsnamn får inom den verksamhet som registreras i det län där du har företaget, vid registrering hos Bolagsverket. 

Du kan skydda namnet i fler län mot en extra kostnad. Det är frivilligt att registrera ett företagsnamn.

Läs mer om företagsnamn

Kan företaget ha anställda?

Ja, men det krävs att du först registrerar dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Logga in på Mina sidor och registrera dig som arbetsgivare

Som ägare är du själv inte anställd i företaget.

Kan jag dela vinsten med någon?

Om du driver företaget med make, maka och sambo med gemensamma barn kan du dela vinsten med denna. Hos Skatteverket får du mer information om hur det går till. 

Lön och egna uttag hos Skatteverket

När kan jag registrera ett företagsnamn?

Antingen registrerar du namnet när du startar din enskilda näringsverksamhet, eller så gör du det senare.
 
Oavsett när du väljer att registrera företagsnamnet kan du använda vår e-tjänst här på verksamt.se. Även om din enskilda näringsverksamhet sedan tidigare är registrerad hos Skatteverket blir registreringen av företagsnamnet en anmälan om nytt företag, eftersom det inte finns i Bolagsverkets register sedan tidigare.

 

Ska jag registrera företaget hos Bolagsverket?

Nej, normalt behöver du bara ansöka om F-skatt hos Skatteverket och bli godkänd, för att starta enskild näringsverksamhet.

Om du vill skydda ditt företagsnamn kan du registrera företaget hos Bolagsverket.
Så här skyddar du företagsnamnet och registrerar företaget

Vad händer om jag blir sjuk?

Som enskild näringsidkare får du sjukpenning från Försäkringskassan. Din sjukpenninggrundande inkomst beräknas på överskottet i företaget.

När du startar ett företag får du under 36 må­nader en sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Grundkarensen, den period då du inte får sjukpenning, är sju dagar. Men du kan välja att ha kortare eller längre karenstid. Din sjukförsäkringsavgift blir lägre om du väljer en längre karenstid. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60 och 90 dagars karenstid.

Läs mer ersättning för dig som har enskild firma på Försäkringskassans webbplats

Vem företräder företaget?

Du som företagare företräder verksamheten.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i en enskild näringsverksamhet?

Du har obegränsat personligt ekonomiskt ansvar. Det betyder att du får betala företagets skulder med dina privata pengar om pengarna i företaget inte räcker till.

Är det krav på att ha en revisor?

Nej, normalt inte. Men enskilda firmor som räknas som större företag måste ha revisor.

Läs mer om när företaget måste ha en auktoriserad revisor

Filial

Hur beskattas företaget?

Filial räknas som fast driftställe i Sverige och företaget blir därmed beskattat för näringsverksamheten som bedrivs här. Filialen förväntas lämna inkomstdeklaration.

Hur registrerar jag en filial?

Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige. Den verkställande direktören anmäler filialen till Bolagsverket.

Gå till Bolagsverkets webbplats för att anmäla filial

Måste en filial ha revisor?

Filialer som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Filialer som driver finansiell verksamhet måste alltid ha revisor.

Vad är en filial?

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag har ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.

Vem företräder filialen?

Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige. Det är den verkställande direktören som företräder filialen.

Vilket skydd får företagets namn vid registreringen hos Bolagsverket?

Företaget får ensamrätt till namnet i hela Sverige inom den verksamhet som registreras.

Finansiering

Finns det bidrag för utveckling av en produktidé eller innovation?

Bidrag till produktidéer kan ges av Almi Företagspartner i respektive län. De kan ge stöd till bra produktidéer med möjlighet att kommersialiseras. Möjlighet till stöd för innovationer ser olika ut beroende på var i Sverige du bor. Kontakta ett Almi-kontor i ditt län  för att få reda på mer.

Till Almis webbplats

Du kan även läsa mer om offentlig finansiering på sidan Hitta offentlig finansiering

Till sidan Hitta offentlig finansiering

Finns det EU-bidrag att söka för mig som företagare?

EU har inga generella stöd för att starta företag. I vissa regioner, branscher och inom vissa prioriterade politikområden finns möjligheter till stöd. Särskilda villkor för att få stöd gäller alltid. Ett generellt villkor är att offentligt stöd inte får snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen på marknaden. Därmed är det få stöd som ges direkt till enskilda företag.

Däremot finns det stöd för att till exempel kompetensutveckla personal. Du kan också få rådgivning om hur du etablerar ditt företag eller skaffar affärspartner i andra EU-länder. De har hand om EU-stöd till kompetensutveckling i små och medelstora företag.

Till Svenska ESF-rådets webbplats

Enterprise Europe Network är ett nätverk som riktar sig till små och medelstora företag med information och stöd i EU-relaterade frågor. Det kan också hjälpa till med att hitta lämpligt EU-stöd eller projektpartner i andra länder. Webbplatsen Ditt Europa innehåller praktisk information på flera språk och e-myndighetstjänster för företag som letar affärsmöjligheter i andra länder.

Till Enterprise Europe Networks webbplats

Till Ditt Europas webbplats

Finns det statliga lån att söka för att starta företag?

Almi Företagspartner AB ägs av staten och har 16 dotterbolag runt om i landet. Almi kan bevilja lån till företag oavsett företagsform. Hela finansieringslösningen konstrueras efter kundens speciella situation och sätts vanligtvis ihop i samarbete med en bank. Kontakta Almi i din region.

Till Almis webbplats

Finns det särskilda bidrag eller lån för kvinnliga företagare?

Nej, det finns inga bidrag eller lån till enskilda kvinnliga företagare. Staten får inte öronmärka bidrag för ett visst kön.

Har Tillväxtverket några bidrag till företag?

Tillväxtverket ansvarar för olika företagsstöd som kan beviljas i prioriterade stödområden. Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med vissa undantag. I stödområdena ingår numera även kommunerna Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län. Samt kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län. Och kommunerna Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Läs om regionalt investeringsstöd på Tillväxtverkets webbplats

Hur kan jag finansiera företagsstarten?

Det vanligaste är att man finansierar företagsstarten med egna medel. Men många företag startar också genom att affärsbekanta eller familj och vänner skjuter till kapital eller blir delägare i företaget.

Men det kan också bli aktuellt med statlig finansiering, riskkapital, affärsänglar, crowdfunding eller någon annan finansieringsform.

Läs mer om finansiering

 

Kan jag få bidrag för att starta företag?

Det finns inga generella bidrag för att starta företag. Under vissa förutsättningar kan du som är arbetslös, är arbetslös med funktionsnedsättning eller riskerar att bli arbetslös ansöka om stöd från Arbetsförmedlingen.

Läs mer om starta eget-stöd på Arbetsförmedlingens webbplats

Länsstyrelsen handlägger regionalpolitiska företagsstöd som även kan beviljas vid start av företag i vissa regioner. Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information.

Till Länsstyrelsernas webbplats

För dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan det i vissa fall finnas möjlighet till praktiskt och ekonomiskt stöd från Trygghetsstiftelsen (TRS) eller Trygghetsrådet

Till Trygghetsstiftelsernas webbplats

Till Trygghetsrådets webbplats

Kan jag låna pengar utan säkerhet?

Almi har ett Mikrolån. Syftet med Almis Mikrolån är att underlätta och stimulera etablering av nya företag och att utveckla befintliga företag som har svårt att få vanliga banklån.

Till skillnad från Almis andra finansieringsformer behövs ingen medfinansiär till Mikrolånet. Almi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet upp till 200 000 kronor utan säkerhet. För att kompensera för den högre risken och inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. Normalt ska lånet betalas tillbaka inom 6 år och det första året är amorteringsfritt. Kontakta Almi i din region för mer information.

Till Amlis webbplats

Försäkringar och pension

Hur försäkrar jag mig själv som företagare?

Din inkomst påverkar ditt sociala skydd. Ta därför alltid reda på vad som gäller för just dig.

Kontakta till exempel: 

Skatteverket

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Bli medlem i en a-kassa. Du får ett visst skydd om företaget inte utvecklas enligt planerna.

Fundera över följande försäkringar:

 • Pensionsförsäkring eller privat pensionssparande som kompenserar för den uteblivna tjänstepensionen. Utbudet hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker är stort.
 • Olycksfallsförsäkring.
 • Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom kan du få ersättning för fasta kostnader.
 • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.
 • Ansvarsförsäkring.
Hur försäkrar jag mina anställda?

Genom arbetsgivaravgiften betalar du till det grundläggande försäkringsskyddet för dina anställda.

Om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller hängavtal måste du teckna så kallade avtalsförsäkringar för dina anställda. Försäkringarna har förhandlats fram centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Även om du inte är bunden av kollektivavtal eller hängavtal kan du välja att teckna avtalsförsäkringar eller motsvarande för dina anställda.

Hur försäkrar jag mitt företag?

Din verksamhet och dina behov avgör vilka försäkringar du behöver skaffa. Viktigt att tänka på är att din hemförsäkring inte gäller för näringsverksamheten.

De flesta försäkringsbolag har tagit fram paketlösningar för nystartade och små företag. Kontakta försäkringsbolag, försäkringsmäklare eller banker för mer information. Tillhör du ett branschförbund kan det finnas speciella försäkringserbjudanden till medlemmarna.

Hur mycket måste jag spara för att kompensera för utebliven tjänstepension?

En tjänstepension brukar motsvara minst 4,5–6 procent av inkomsten. Se till att du inte betalar för höga avgifter på ditt sparande.

Jag var tidigare anställd. Var kan jag ta reda hur mycket pension jag hittills har tjänat in?

Du kan logga in på Pensionsmyndigheten.se med en e-legitimation och se just dina siffror eller göra en pensionsprognos. Det kan du även göra som företagare.

Till Pensionsmyndighetens webbplats

Kan jag ha A-kassa och starta företag samtidigt?

Nej, du kan inte starta företag och samtidigt få ersättning från a-kassan. Däremot kan du kanske få starta-eget bidrag motsvarande din a-kassa under vissa förutsättningar om du är eller riskerar att bli arbetslös och vill starta företag.

Läs om starta eget stöd på Arbetsförmedlingens webbplats

Påverkar mina inkomster mitt skydd som företagare?

Ja, låga inkomster i din egen verksamhet under lång tid påverkar ditt skydd. Bland annat tjänar du in mindre pengar till din allmänna pension.

Vad ger de sociala avgifterna mig som företagare?

Företagare betalar enligt lag sociala avgifter, antingen som arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. De administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av sjukpenning och att du tjänar in till din allmänna pension med mera.

Vad händer med min pension?

För enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare grundar sig inkomstpensionen på den deklarerade inkomsten i företaget. I aktiebolag och ekonomiska föreningar är det lönen som ligger till grund för den framtida pensionen.

Som pensionsgrundande inkomst räknas även andra typer av ersättningar, som sjuk- och föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

Läs om hur pensionen räknas ut på Pensionsmyndighetens webbplats

Om du fortsätter arbeta efter 65 års ålder och väntar med att ta ut pension kan du även tjäna in nya pensionsrätter vilket ger en högre framtida pension.

Vad händer om jag blir arbetslös?

Som företagare kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om du avvecklar företaget och upphör med all personlig verksamhet i företaget. Det finns också en möjlighet att få ersättning vid ett tillfälligt uppehåll i verksamheten, om det inte enbart är ett säsongsuppehåll. Under uppehållet får ingen verksamhet bedrivas i företaget. Ersättning i samband med tillfälligt uppehåll kan man i princip bara få en gång per företag.
En verksamhet med säsongskaraktär avser exempelvis skiduthyrning på vintern.

Vad händer om jag blir sjuk?

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Du har alltså rätt till sjukpenning, föräldrapenning, pension med mera, men det finns skillnader.

Din sjuk- och föräldrapenning grundar sig på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den i sin tur utgår från det beräknade överskottet eller lönen i företaget. Vilket beräkningssätt som används för din SGI beror på företagsformen.

Försäkringskassans information till dig som företagare

Vad är det för skillnad på allmän pension och tjänstepension?

Den allmänna pensionen kommer från staten (Pensionsmyndigheten) och du tjänar in till den genom att betala skatt samt betala arbetsgivaravgifter för din lön eller egenavgifter för ditt överskott.

Tjänstepension får de flesta anställda via sin arbetsgivare. Som egen företagare måste du själv kompensera för utebliven tjänstepension.

Vilka avgifter måste jag betala för att få allmän pension?

Du måste betala både ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift som företagare, vilka ingår i skatt, arbetsgivaravgifter och egenavgifterna. Som företagare är din pensionsrätt beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter.

Vilken a-kassa finns för företagare?

Via Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, kan du få reda på vilken arbetslöshetskassa (a-kassa) du tillhör.

Till Arbetslöshetskassornas webbplats

Handelsbolag

Finns det något krav på kapitalinsats?

Nej.

Hur ansöker jag om F-skatt?

När bolaget har registrerats hos Bolagsverket kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering på Mina sidor.

Varje bolagsman ska dessutom fylla i ett eget exemplar av preliminär självdeklaration med de uppgifter som gäller just denne. Som bolagsman ansöker du normalt om särskild A-skatt.

Varje handelsbolagsdelägare fyller bland annat i hur stor andel av vinsten man tror att man får första året. Utifrån den uppgiften bestämmer Skatteverket hur mycket preliminär skatt som ska betalas varje månad. Momsen ingår inte i den debiterade preliminärskatten utan redovisas i en momsdeklaration.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter.

Läs mer om hur du kan använda blanketter på sidan Starta Handelsbolag/kommanditbolag

Hur beskattas företaget?

Respektive delägare beskattas för sin del av den totala vinsten under året.

Hur fördelas vinst och förlust i företaget?

Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns fördelas vinsten lika.

Hur gammal måste jag vara för att få starta företag?

Du som har fyllt 16 men inte 18 år får vara bolagsman i ett handelsbolag om din förmyndare och överförmyndare ger sitt tillstånd.

Läs mer om handelsbolag/kommanditbolag

Hur många ägare måste man vara i företaget?

Ett handelsbolag måste alltid ha minst två personer som ägare, antingen fysiska (privatpersoner) eller juridiska (företag eller andra organisationer).

Hur skyddar jag företagets namn?

När ditt handelsbolag är registrerat hos Bolagsverket får du skydd för företagsnamnet inom den verksamhet som registreras i det län där verksamheten finns. Det går att skydda företagsnamnet i fler län genom att göra en tilläggsregistrering hos Bolagsverket. 

Kan man skriva ett avtal mellan handelsbolagets ägare som reglerar skyldigheter etc?

Även om alla bolagsmän är muntligt överens bör man upprätta ett skriftligt kompanjonavtal.

Ett kompanjonavtal är en överenskommelse mellan delägare i ett företag. Framförallt i handelsbolag är det vanligt att man upprättar ett sådant eftersom det finns många situationer som inte är reglerade i Handelsbolagslagen. I kompanjonavtalet bör man noggrant reglera bolagsmännens befogenheter och skyldigheter. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare för att få hjälp med hur avtalet ska utformas.

Hitta rådgivare i ditt län

Vad händer om jag blir sjuk?

Som ägare i handelsbolaget får du sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenninggrundande inkomst beräknas på respektive delägares nettointäkt.

När du startar ett företag får du under 36 månader en sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Grundkarensen, den period då du inte får sjukpenning, är sju dagar. Men du kan välja att ha kortare eller längre karenstid. Din sjukförsäkringsavgift blir lägre om du väljer en längre karenstid. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60 och 90 dagars karenstid.

Läs mer om ersättning för dig med handelsbolag på Försäkringskassans webbplats

Vem företräder företaget?

Den som företräder handelsbolaget är ägarna var för sig eller ägarna gemensamt, beroende på hur man har avtalat.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett handelsbolag?

Ägarna i företaget har obegränsat personligt ansvar. De har även ansvar för varandra (solidariskt ansvar). Det betyder att du riskerar att få betala företagets skulder med din privata ekonomi om inte företaget eller din partner kan betala.

Är det krav på att ha en revisor?

Nej, normalt inte. Företag av en viss storlek måste ha revisor.

Läs mer om när ett handelsbolag måste ha revisor

Import och export

Behöver jag tillstånd för import och export?

Vid import av vissa varor har man begränsat hur stor kvantitet som får importeras. Begränsningarna sker genom kvoter och du som företagare måste ansöka om importlicens hos Jordbruksverket. 

Till Kommerskollegiums webbplats

Till Jordbruksverkets webbplats

Vid export av varor behöver du dels vara insatt i de dokumentationskrav som ställs från Tullverket, dels om det råder särskilda krav i mottagarlandet. 

Vid export av vissa jordbruksprodukter behövs en exportlicens från Jordbruksverket. På Tullverkets webbplats kan du läsa mer om varor som kan behöva exporttillstånd och vilka myndigheter du då måste vända dig till.  

Till Tullverkets webbplats

Finns det särskilda lån för utrikeshandel?

Det finns ett flertal organisationer som kan erbjuda finansiell hjälp. Till exempel kan Exportkreditnämnden (EKN) hjälpa till med olika sorters garantier. Även Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) erbjuder olika låneformer. På Business Swedens webbplats finner du en exportguide med information om finansiering för exportaffärer.

Vill du etablera eller expandera din verksamhet i utvecklingsländer kan Swedfund hjälpa dig med investeringar och kompetens.

Läs mer om hur du hittar finansiering för export och internationell etablering

Hur betalar man vid import?
 • Vanlig betalning: I form av banköverföring eller kommersiella checkar som du köper på banken och skickar med posten till säljaren, som löser ut dem i sin bank.
 • Dokumentinkasso: Innebär att dokument som skeppningshandlingar, faktura och packlista med mera skickas av säljaren via banken. Banken lämnar inte ut dessa till köparen innan varan är betald.
 • Remburs: Köparen anvisar betalning genom sin bank. Banken garanterar betalning till säljaren när denne presenterar vissa dokument för banken.
Hur fungerar samarbetet mellan köpare och säljare vid import?
 • Agent: En agent representerar ett företag och förmedlar enbart affärer. I ersättning får agenten ofta provision på försäljningen.
 • Återförsäljare: Du köper in produkterna själv och säljer dem vidare i eget namn. Återförsäljare har oftast ett eget lager och tar en helt annan ekonomisk risk än agenten.
 • Kommission: Du säljer varor för annans räkning, men i ditt eget namn. Ett exempel på detta kan vara försäljning av inlämnade second hand-kläder. Ägaren av kläderna ersätter kommissionären och får även själv betalt först när kläderna säljs.
Jag behöver hjälp med att hitta leverantör. Vart vänder jag mig?

Via svenska handelskamrar i importlandet kan du få hjälp med att hitta leverantörer och samarbetspartners. De arbetar som förmedlare av affärskontakter mellan företag i olika länder och kan ge råd eller åta sig uppdrag när det gäller import och export.

Enterprise Europe Network kan hjälpa dig med rådgivning och kontakter.

Jag ska handla med andra EU-länder. Vad bör jag tänka på?

EU-webbplatsen Ditt Europa ger dig praktiska råd när du vill göra affärer i Europa. Där kan du läsa vilka lagar, regler, bolagsformer med mera som gäller i respektive land.

Till webbplatsen Ditt Europa

När du vill handla med något av EU:s 27 medlemsländer krävs det inte någon tulldeklaration eller betalning av införselavgifter. Du behöver dock ett internationellt momsnummer - ett så kallat VAT-nummer. Vid EU-handel sätter du beteckningen "SE" framför och "01" efter det svenska momsnumret.

Inom EU sker momsbeskattning i omsättningslandet, det vill säga det land där varan eller tjänsten slutligen konsumeras. Det finns dock vissa undantag, därför kan det vara bra att sätta sig in i momsreglerna innan man börjar handla inom EU. Läs gärna Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel. Hos Skatteverket finns också en översiktlig information om moms inom EU.

Till Skatteverkets broschyr Moms och utrikeshandel

Läs mer om översiktlig moms på Skatteverkets webbplats

Var hittar jag information om att exportera?

Business Sweden kan hjälpa dig med exportfrågor och information om det land du är intresserad av. De kan hjälpa till med kontakter och har dessutom en bred kunskap om landet. 

Till Business Swedens webbplats

Enterprise Europe Network kan hjälpa dig med rådgivning och kontakter.

Till Enterprise Europe Networks webbplats

Andra som kan hjälpa dig är Kommerskollegium och Sveriges Handelskamrar

Till Kommerskollegiums webbplats

Till Sveriges Handelskamrars webbplats

Vilka tullavgifter gäller?

Om du ska importera varor från ett land utanför EU kan du ta kontakt med Tullverket för att få reda på vilka tullavgifter som gäller från det land du handlar med.

Inom EU är det fri rörlighet för varor och tjänster, vilket innebär att man inte betalar någon tull.

Vilket ansvar har jag för en importerad vara och vad är CE-märkning?

Den som importerar en vara för att omsätta den inom EU har också ett produktansvar. Ansvaret gäller alltid när tillverkaren finns i ett land utanför EU/EES. Den som importerar till EU/EES ska kunna intyga att direktivets hälso-, miljö- och säkerhetskrav är uppfyllda. För vissa så kallade högriskprodukter krävs att produkterna uppfyller vissa säkerhetskrav. När dessa är styrkta har tillverkaren/importören rätt att CE-märka varan. En CE-märkt produkt visar att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.

Läs mer om produktsäkerhet och CE-märkning

Kommanditbolag

Finns det något krav på kapitalinsats?

För den som är komplementär finns inget krav på kapitalinsats. Den som är kommanditdelägare åtar sig att satsa minst 1 krona.

Hur ansöker jag om F-skatt?

När bolaget har registrerats hos Bolagsverket kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering på Mina sidor.

Varje bolagsman ska dessutom fylla i ett eget exemplar av preliminär självdeklaration med de uppgifter som gäller just denne. Som bolagsman ansöker du normalt om särskild A-skatt.

Varje handelsbolagsdelägare fyller bland annat i hur stor andel av vinsten man tror att man får första året. Utifrån den uppgiften bestämmer Skatteverket hur mycket preliminär skatt som ska betalas varje månad. Momsen ingår inte i den debiterade preliminärskatten utan redovisas i en momsdeklaration.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ansöka via pappersblanketter.

Läs mer på sidan Starta handelsbolag eller kommanditbolag om hur du använder blanketter

Hur beskattas företaget?

Respektive delägare beskattas för sin del av nettointäkten under verksamhetsåret.

Hur fördelas vinst och förlust i företaget?

För delägare i kommanditbolag gäller inte handelsbolagslagens regler om resultatfördelning utan delägarna måste avtala om vad som ska gälla.

Den resultatfördelning som man har kommit överens om i bolagsavtalet ligger normalt även till grund för beskattningen. Resultatfördelningen i bolagsavtalet måste dock vara affärsmässig för att godtas skattemässigt.

Hur gammal måste jag vara för att få starta företag?

Du som har fyllt 16 men inte 18 år får vara bolagsman i ett kommanditbolag om din förmyndare och överförmyndare ger sitt tillstånd.

Läs mer om handelsbolag/kommanditbolag

Hur många ägare måste man vara i företaget?

Ett kommanditbolag måste alltid ha minst två personer som ägare, antingen fysiska (privatpersoner) eller juridiska (företag och eller organisationer).

Det måste finnas minst en person som har fullt ansvar för verksamheten (komplementär) och minst en person som endast ansvarar för sin egen insats (kommanditdelägare).

Hur skyddar jag företagets namn?

När kommanditbolaget är registrerat hos Bolagsverket får du skydd för företagsnamnet inom den verksamhet som registreras i det län där verksamheten finns. Det går att skydda företagsnamnet i fler län genom att göra en tilläggsregistrering hos Bolagsverket. 

Vad händer om jag blir sjuk?

Som ägare i kommanditbolaget kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas på nettointäkten för delägarna var och en för sig.

Varje delägare kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar och få då lägre egenavgift.

Om inget aktivt val görs har ni 7 karensdagar och betalar full egenavgift.

Läs mer om ersättning för dig med kommanditbolag på Försäkringskassans webbplats

Vilka företräder företaget?

Komplementärerna.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett kommanditbolag?

I kommanditbolaget har komplementären ett obegränsat solidariskt och personligt ansvar för det som händer i företaget. Kommanditdelägaren riskerar enbart sin kapitalinsats.

Är det krav på att ha en revisor?

Nej, normalt inte. Företag av en viss storlek måste ha revisor.

Läs mer om när ett kommanditbolag måste ha revisor

Marknadsföring

Får jag marknadsföra mig hur som helst?

Nej, marknadsföringslagen innehåller generalklausuler som säger att marknadsföring ska följa god marknadsföringssed och inte vara vilseledande. Du får heller inte marknadsföra dig till vissa målgrupper i vissa kanaler, t ex får du inte skicka e-post- eller sms-reklam till privatpersoner eller enskilda firmor om du inte fått deras samtycke.

Läs mer om Marknadsföringslagen

Hur går jag vidare med marknadsplanen?

Bestäm målen, både på kort och lång sikt. Ta fram strategier och beskriv hur du ska göra för att nå målen. Marknadsplanen ska även konkret innehålla vilka aktiviteter och kampanjer som ska genomföras under året och när dessa ska ske.

Under året bör du regelbundet kontrollera att budgeten och marknadsplanen håller. Utnyttja sedan lärdomarna inför nästa års budget och marknadsplan.

Hur gör jag en marknadsplan?

Börja med att analysera nuläget. Granska din marknad och försök att ta reda på om det finns nya trender eller annat som kommer att påverka ditt företag i framtiden. Analysera konkurrenterna och ditt eget företag. Du kan tänka utifrån hot, möjligheter, styrkor och svagheter.

Beskriv också din affärsidé och definiera företagets målgrupp i marknadsplanen. Undersök också om möjligt vad dina potentiella kunder kan tänkas tycka om din idé. Det kan hjälpa till vid resonemang kring prissättning, potential och målsättningar.

Hur ska jag veta vilken min målgrupp är?

Ingen kund är identisk med en annan eftersom kunder har olika behov och önskemål. Du måste välja vilken målgrupp du vänder dig till och utgå från den i din försäljning. Börja med att dela in marknaden i mindre delar, så kallade segment. Att dela in dina kunder i grupper hjälper dig att nå dem på rätt sätt.

Det finns flera sätt att dela upp kunder och kundunderlag på. För målgruppen privatpersoner (konsumenter) kan du titta på faktorer som ålder, kön, kundens sociala eller ekonomiska situation samt kundens intressen eller egenskaper. Vänder du dig till företag (B2B) kan du kategorisera utifrån till exempel företagsform, bransch, antal anställda eller omsättning. Du kan även jämföra din idé med konkurrenters, för att se hur deras kundkrets ser ut.

 

Hur skapar jag ett intresse hos kunderna för mina produkter?

Marknadsföring ska väcka uppmärksamhet, intresse, behov och leda till handling (affär). Du ska peka på vilken kundnyttan är med din vara eller tjänst, dvs varför kunden behöver det du erbjuder. Lika viktigt är det att välja rätt kanaler för ditt budskap. Vilka kanaler som är rätt varierar beroende på målgrupp. Annonsering i sociala medier, tidningsannonser, webbplats med sökoptimering av dina nyckelord, direktreklam, e-postmarknadsföring, telefonförsäljning, mässdeltagande, radio- och tv-reklam, personliga besök – kanalerna är många och du får normalt pröva dig fram för att hitta rätt.

Vad är en marknadsplan?

Marknadsplanen är ditt sätt att planera hur du ska marknadsföra ditt företag. Den är en del av affärsplanen.

Marknadsplanen behöver inte vara så omfattande. Huvudsaken är att du gör dina marknadsföringsplaner konkreta och tydliga. Då blir det också lättare att diskutera med andra och få nya infallsvinklar som kan vara viktiga för ditt företags framtid. En marknadsplan innehåller både kort- och långsiktiga mål, vilket underlättar planeringen av ditt företagande.

Vad är positionering?

Genom att "muta in" ett område i kundens medvetande i förhållande till konkurrenterna syns och hörs du bättre på marknaden. Exempel kan vara "bageriet med stans godaste kanelbullar" eller "företaget som är hetast på design" eller "först med den senaste modellen". Det kallas att positionera företaget eller produkten.

Varför är marknadsföring bra?

För att den ger marknaden kännedom om att ditt företag finns och hur du kan lösa ett problem för kunden, t ex genom att ha en unik lösning eller genom att erbjuda en lösning som är snabbare, billigare eller på något annat sätt bättre än konkurrenternas.

Marknadsföring handlar också om att vårda de kundrelationer du redan har. Med kunder som kommer tillbaka kommer även lönsamhet. Ett gott rykte som sprids från mun till mun är förmodligen den effektivaste marknadsföring som finns.

Mina sidor

Hur får jag reda på hur det går med mitt ärende?

När du har skickat in ett ärende till Skatteverket, exempelvis ansökan om godkännande för F-skatt, kan du se vilken status ärendet har genom att logga in på Mina Sidor. Du kan även ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567 och be dem skicka uppgifter till dig angående status på ditt ärende.

Vill du se hur det går med din registrering hos Bolagsverket kan du göra det på Min översikt på Mina Sidor eller ringa Bolagsverket på  0771-670 670.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Hur gör jag en anmälan i Bolagsverkets e-tjänst och vad händer sedan?

 Så här går det till när du använder e-tjänsten för att skicka en anmälan till oss på Bolagsverket:

 1. Du fyller i de uppgifter som behövs i din anmälan. Uppgifterna sparas kontinuerligt så du kan logga ut ur e-tjänsten när du vill och fortsätta arbetet senare.
 2. När du är klar får du möjlighet att granska de färdiga handlingarna. Beroende på vad du fyllt i för uppgifter i din anmälan kan det automatiskt skapas elektroniska bilagor, exempelvis ett protokoll från bolagsstämman. Kontrollera dem noggrant – vissa uppgifter som du inte har haft möjlighet att påverka kan ha lagts till automatiskt.
 3. Den eller de som är behöriga företrädare för företaget eller föreningen skriver under anmälan med hjälp av e-legitimation. De personer som vi visar i e-tjänsten baserar sig på uppgifterna som finns i vårt register och din anmälan. När du skriver under anmälan, skriver du på en försäkran. Om eventuella bilagor också kräver en försäkran skriver du under dessa samtidigt. Sedan skickar du in anmälan och eventuella bilagor i e-tjänsten.
 4. Du betalar registreringsavgiften – antingen direkt i e-tjänsten med kort eller internetbank, eller senare via Bankgirot. Först när du har betalat avgiften kan vi börja arbeta med ditt ärende.
 5. När du har skickat din anmälan visas en kvittens som bekräftar att vi har fått den.
 6. Om vi skickar ett föreläggande kan du också se det i e-tjänsten.
 7. När vi har registrerat ärendet skickar vi ett registreringsbevis.

Om ni är flera som ska arbeta med ärendet kan du dela ut dina arbetsdokument så att andra får tillgång till dem. Om någon annan än du ska skriva under anmälan kan han eller hon inte göra det förrän du har loggat ut ur e-tjänsten.

Tänk på att de flesta ändringar behöver företaget eller föreningen fatta beslut om innan du anmäler dem i e-tjänsten!

Visa alla e-tjänster

Hur gör jag för att logga in på Mina sidor?

För att logga in på Mina Sidor behöver du ha en e-legitimation, exempelvis mobilt bank-id. Du legitimerar dig och loggar in med den.

Läs mer om e-legitimation

Hur gör jag när jag ska registrera mitt aktiebolag hos Skatteverket?

Du måste börja med att registrera ditt aktiebolag.

När du har skickat in stiftelseurkund, bolagsordning och bankintyg samt betalat registreringsavgiften till Bolagsverket och de har godkänt din ansökan, kommer du att tilldelas ett organisationsnummer.

När du har fått organisationsnumret ska du ansöka om godkännande för F-skatt.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Hur kompletterar jag mitt ärende i Bolagsverkets e-tjänst?

När du ska komplettera ett ärende loggar du in på Mina sidor. Sedan väljer du vad du vill komplettera ärendet med. Du kan även se ditt föreläggande i e-tjänsten.

Ska du hjälpa någon att komplettera ett ärende?

Om du har hjälpt någon att skicka in en anmälan och är kontaktperson i ärendet loggar du in på Mina sidor. Sedan väljer du vad du vill komplettera ärendet med. Du kan även se föreläggandet i e-tjänsten.

Om du inte är kontaktperson i ärendet loggar du in på Mina sidor och går till Sök företag eller ärende. Du skriver ärendenumret i sökrutan. Sedan väljer du vad du vill komplettera ärendet med. Du kan även se föreläggandet i e-tjänsten.

Kom ihåg att skicka in kompletteringen!

Till inloggningssidan för Mina sidor

Hur lång tid tar det innan mitt företag är registrerat?

Skatteverket har ungefär 2-6 veckors handläggningstid.

På Bolagsverkets webbplats hittar du information om deras handläggningstider.

Läs mer om handläggningstider på Bolagsverkets webbplats

Hur ska jag anmäla mig som arbetsgivare?

Om du inte redan är registrerad som arbetsgivare kan du anmäla det i samband med att du ansöker om att bli godkänd för F-skatt eller anmäler om registrering för moms i Skatteverkets e-tjänst.

Är du redan registrerad hos Skatteverket för exempelvis moms men saknar registrering som arbetsgivare ska du i stället välja att ändra dina registrerade uppgifter hos Skatteverket.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Hur ska jag skicka in en ändring/lägga till en uppgift i min anmälan till Skatteverket?

Logga in på Mina sidor och klicka på ditt ärende och välj komplettera. Du får då fylla i en ruta med det som du vill komplettera. Granska, signera och skicka sedan in kompletteringen till Skatteverket.

Du kan bara skicka in kompletteringar under den tid som Skatteverket handlägger ditt tidigare inskickade ärende.
Om ärendet redan är avslutat kan du inte komplettera det. Då får du i stället skicka in en ny anmälan.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Hur skriver jag under anmälan i e-tjänsten?

Du använder din e-legitimation för att skriva under handlingarna i din anmälan. Tänk på att om ni är flera som ska skriva under så behöver alla ha en svensk e-legitimation.

Jag har loggat in på Mina Sidor, var kan jag registrera mitt företag?

När du har loggat in på Mina Sidor väljer du Registrera företag eller förening. Sedan påbörjar du registreringen, antingen hos Skatteverket eller Bolagsverket eller hos båda två beroende på vilken företagsform du har valt.

Ska du registrera ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en ekonomisk förening måste registreringen hos Bolagsverket vara klar innan du kan anmäla för registrering hos Skatteverket.

Logga in på Mina sidor

Jag har problem med att logga in på Mina Sidor, vad ska jag göra?

Om du har problem med att logga in kan det bero på att din e-legitimation inte fungerar. Kontakta den som har utfärdat e-legitimationen.

Här finns systemkrav för BankID

Du är välkommen att kontakta kundtjänst för verksamt.se hos Bolagsverket.
Telefon 0771 - 190 300

Uppgifterna finns också på vår kontaktsida

Jag ska registrera ett aktiebolag, hur skickar jag in bankintyget?

När aktiekapitalet är inbetalt på ett bankkonto kan banken antingen skicka in bankintyget elektroniskt eller på papper. Att lämna elektroniskt bankintyg förutsätter att banken är godkänd av Bolagsverket och att banktjänstemannen har e-legitimation. Vill banken istället skicka in bankintyget i pappersform, skickar banktjänstemannen eller du själv in bankintyget per post till Bolagsverket.

Läs mer om elektroniskt bankintyg på Bolagsverkets webbplats

Kan jag anmäla verklig huvudman på Mina sidor?

Nej, du anmäler verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats.

Läs mer om och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats

Kan jag registrera ett särskilt företagsnamn på Mina sidor?

Ja, du kan skicka in en anmälan om registrering av särskilt företagsnamn till Bolagsverket via Mina sidor. Anmälan om särskilt företagsnamn kan göras antingen vid nybildning av företaget eller senare genom en ändringsanmälan.

För att registrera ett särskilt företagsnamn på ett redan registrerat företag loggar du in på Mina sidor och väljer det företag du vill registrera ett särskilt företagsnamn på.

Kan jag ändra i mitt företag trots att jag inte har registrerat företaget i e-tjänsterna på Mina sidor?

Ja, det kan du göra. Oavsett hur du har skickat in din anmälan kan du se dina företag på Mina sidor, när du har loggat in med din e-legitimation.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Vad kan aktiebolag anmäla i Bolagsverkets e-tjänst?

I e-tjänsten kan de flesta anmäla

 • registrering av aktiebolag
 • ändringar av exempelvis adress, styrelse och bolagsordningen
 • vinstutdelning på extra bolagsstämma.

Det du kan anmäla i e-tjänsten kan variera beroende på företagets förutsättningar.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Du kan inte anmäla

 • registrering av aktiebolag där aktiekapitalet betalas med apportegendom
 • särskilda bestämmelser i bolagsordningen
 • ändringar av aktiekapitalet
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleant som är en juridisk person
 • styrelse (gäller inte arbetstagarrepresentanter) och revisor som ska utses av någon annan än bolagsstämman*
 • lekmannarevisor*
 • avveckling genom fusion, delning eller likvidation.

Om du inte kan göra din anmälan i e-tjänsten måste du skicka in den med post till Bolagsverket.

* Aktiebolag som har en bolagsordning med en bestämmelse om att den ska godkännas av kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, regionfullmäktige eller förbundsfullmäktige kan anmäla en styrelse om alla ska utses av annan än bolagsstämman (men inte arbetstagarrepresentanter). Dessa aktiebolag kan också anmäla lekmannarevisor.

Vad kan bostadsrättsföreningar anmäla i Bolagsverkets e-tjänst?

I e-tjänsten kan du anmäla

 • registrering av en bostadsrättsförening
 • ändringar av exempelvis adress och styrelse.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Du kan inte anmäla

 • nedsättningar av insatser
 • ansökningar eller återkallanden av tillstånd
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleanter som är en juridisk person
 • en avveckling genom fusion eller likvidation.

Om du inte kan göra din anmälan i e-tjänsten måste du skicka in den med post till Bolagsverket.

Vad kan ekonomiska föreningar anmäla i Bolagsverkets e-tjänst?

I e-tjänsten kan du anmäla

 • registrering av en ekonomisk förening
 • ändringar av exempelvis adress och styrelse.

Till inloggningssidan Mina sidor

Du kan inte anmäla

 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleanter som är en juridisk person
 • avveckling genom fusion eller likvidation.

Om du inte kan göra din anmälan i e-tjänsten måste du skicka in den med post till Bolagsverket.

Vad kan enskilda näringsidkare anmäla i Bolagsverkets e-tjänst?

I e-tjänsten kan du anmäla

 • registrering av en enskild firma
 • ändringar av exempelvis adress och verksamhet
 • avregistrering av företaget.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Du kan inte anmäla

 • byte av näringsidkare
 • byte av föreståndare
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • skyddsregistrering av bifirmor.

Om du inte kan göra din anmälan i e-tjänsten måste du skicka in den med post till Bolagsverket.

Vad kan handelsbolag anmäla i Bolagsverkets e-tjänst?

I e-tjänsten kan du anmäla

 • registrering av handelsbolag
 • ändringar av exempelvis adress och bolagsmän
 • avregistrering av företaget.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Du kan inte anmäla

 • byte av företagsform från handelsbolag till kommanditbolag
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleanter som är en juridisk person
 • skyddsregistrering av bifirmor
 • avveckling genom likvidation.

Om du inte kan göra din anmälan i e-tjänsten måste du skicka in den med post till Bolagsverket.

Vad kan jag göra på Mina sidor?

På Mina Sidor  hittar du e-tjänster från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. För att kunna använda e-tjänsterna måste du ha en e-legitimation. I e-tjänsterna kan du:

 • registrera och namnskydda ditt företag, din ekonomiska förening eller bostadsrättsförening hos Bolagsverket.
 • registrera ändring (t ex adressändring) i ditt företag, din ekonomiska förening eller bostadsrättsförening hos Bolagsverket.
 • avregistrera enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.
 • ansöka om att bli godkänd för F-skatt samt FA-skatt hos Skatteverket.
 • ändra eller återkalla ditt godkännande för F-skatt samt FA-skatt hos Skatteverket.
 • ändra uppgift om företagets verksamhet (SNI-kod) hos Skatteverket.
 • anmäla att du ska vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • anmäla att du inte längre ska vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • anmäla att du ska vara momsregistrerad hos Skatteverket.
 • ändra din momsregistrering eller anmäla att du inte längre ska vara momsregistrerad hos Skatteverket.
 • se dina pågående ärenden.
 • läsa meddelanden från Bolagsverket och skicka nya namnförslag.
 • dela arbetsdokument med klienter om du är rådgivare eller handläggare.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Läs mer om e-legitimation 

Vad kan jag inte göra på Mina sidor?

Vissa ärenden kan du inte anmäla till Bolagsverket via e-tjänsterna på Mina sidor, exempelvis:

 • enkla bolag
 • bostadsförening
 • registrering av aktiebolag där aktiekapitalet betalas med apportegendom
 • fondemission och nyemission
 • fusion och delning
 • likvidation
 • anmäla verklig huvudman

Till Bolagsverkets webbplats

Om du inte kan använda e-tjänsten måste du skicka in anmälan via en blankett till Bolagsverket.

Till blanketter på Bolagsverkets webbplats

Du kan inte skicka in följande ärenden till Skatteverket via e-tjänsterna på Mina sidor:

 • ändra debiterad preliminärskatt
 • anmäla behörig person eller deklarationsombud.

Till Skatteverkets webbplats

Du kan i stället använda dig av e-tjänsterna "Preliminär inkomstdeklaration" och "Ombud och behörigheter" som finns på Skatteverkets sida för e-tjänster.

Till e-tjänster på Skatteverkets webbplats

Vad kan kommanditbolag anmäla i Bolagsverkets e-tjänst?

I e-tjänsten kan du anmäla

 • registrering av kommanditbolag
 • ändringar av exempelvis adress och bolagsmän
 • avregistrering av företaget.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Du kan inte anmäla

 • byte av företagsform från kommanditbolag till handelsbolag
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleanter som är en juridisk person
 • skyddsregistrering av bifirmor
 • avveckling genom likvidation.

Om du inte kan göra din anmälan i e-tjänsten måste du skicka in den med post till Bolagsverket.

Var hittar jag mitt registreringsbevis?

Du hittar en kopia av det senaste registreringsbeviset på Mina sidor.
Till inloggningssidan för Mina sidor

Behöver du visa upp ett nytt registreringsbevis kan du köpa ett från Bolagsverket.

Läs mer om registreringsbevis på Bolagsverkets webbplats

Vart vänder jag mig med frågor om Mina sidor och e-tjänsterna?

Du är välkommen att kontakta kundtjänst för verksamt.se hos Bolagsverket.
Telefon 0771 - 190 300

 • Frågor om Bolagsverkets e-tjänst Registrera företag eller tekniska frågor om Mina sidor: ring Bolagsverket,  0771-670 670.
 • Frågor om Skatteverkets e-tjänst Registrera företag: ring Skatteupplysningen på Skatteverket, 0771-567 567.

Till sidan med kontaktuppgifter
 

Vem besvarar mina frågor om företagsregistrering?

Om du ska registrera ett företag för F-skatt, moms eller som arbetsgivare eller om du vill ändra eller avsluta dina registreringar ska du använda Skatteverkets e-tjänst. Om du har frågor ska du ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567.

Om du ska registrera handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening börjar du din registrering i Bolagsverkets e-tjänst. Om du har frågor om registreringen eller e-tjänsten ska du ringa Bolagsverket på  0771-670 670.

Personal

Har en anställd rätt till tjänstledighet för att starta företag?

Ja. Den anställde har rätt till sex månaders tjänstledighet för att starta företag. Företaget får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet, ledigheten får inte heller innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

Hur anställer jag någon?

Du ska anmäla dig som arbetsgivare till Skatteverket i samband med att du anställer.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Att anställa någon handlar både om att hitta rätt person för din verksamhet och att följa de regler som gäller för dig som arbetsgivare. Anställningsvillkoren avtalar du och den anställde själva om, med hänsyn till gällande lagar och kollektivavtal.

Läs mer om att rekrytera personal

Hur beräknar jag kostnaden för en anställd?

Kostnaden för en anställd innefattar inte enbart lönen. Som arbetsgivare betalar du sociala avgifter och oftast även semesterlön ovanpå lönen. I vissa fall är du också skyldig att teckna vissa försäkringar för dina anställda.

Läs mer om och räkna ut vad en anställd kostar

Hur försäkrar jag mina anställda?

Om du är bunden av kollektivavtal eller hängavtal måste du teckna så kallade avtalsförsäkringar för dina anställda. Även om du inte är bunden av kollektivavtal eller hängavtal kan du välja att teckna avtalsförsäkringar eller motsvarande för dina anställda.

Läs mer om försäkringar

Hur lång uppsägningstid har en anställd?

Om den anställda säger upp sig själv gäller alltid en månads uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (LAS), om det inte har avtalats om längre uppsägningstid.

Om arbetsgivaren säger upp den anställda gäller följande:

 • 0–2 års anställning: 1 månads uppsägningstid
 • 2–4 års anställning: 2 månaders uppsägningstid
 • 4–6 års anställning: 3 månaders uppsägningstid
 • 6–8 års anställning: 4 månaders uppsägningstid
 • 8–10 års anställning: 5 månaders uppsägningstid
 • minst 10 års anställning: 6 månaders uppsägningstid.

Vid provanställning kan både arbetsgivaren och den anställda avbryta provanställningen när som helst. Arbetsgivaren ska meddela den anställda minst 14 dagar i förväg. Den anställda måste ge besked om att hen tänker avbryta provanställningen.

Kan jag anställa oavsett företagsform?

Ja.

Måste jag betala skatt och sociala avgifter för mina anställda?

Ja. Du måste anmäla dig som arbetsgivare till Skatteverket. Du redovisar och betalar in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för dina anställda till Skatteverket.

Till inloggningssidan för Mina sidor

Läs mer om skatteavdrag

Läs mer om arbetsgivaravgifter

Måste jag skriva anställningsavtal?

Nej, du måste inte ha ett skriftligt anställningsavtal, även muntliga avtal gäller. Däremot står det i lagen om anställningsskydd (LAS) att arbetsgivare måste ge skriftlig information om vilka anställningsvillkor som gäller om anställningen varar längre än tre veckor. Den skriftliga informationen måste lämnas till den anställde inom en månad. Skriftliga anställningsavtal är alltid att rekommendera.

Läs mer om anställningsavtal

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtal ersätter i många fall de villkor som annars gäller enligt lag.

Läs mer om kollektivavtal

Vilka anställningsformer kan jag välja?

Det finns två anställningsformer – tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. En tillsvidareanställning är detsamma som en fast anställning.

Det finns fyra olika typer av tidsbegränsade anställningar: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och tidsbegränsad anställning för den som är äldre än 67 år.

Läs mer om anställningsformer

Produktutveckling och innovationer

Hur finansierar jag en ny idé/produkt?

Det finns flera sätt att finansiera produktutveckling på. Almi kan ge ett innovationslån som syftar till att användas för produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.

Läs om vilka som kan finansiera produktutveckling och innovation

Jag har en idé som är en riktig innovation! Vart vänder jag mig för att gå vidare?

Almi Företagspartner är ett statligt bolag som hjälper dig att gå vidare med din idé.

Gå till Almi Företagspartners webbplats

Svenska Uppfinnarföreningen ger dig möjlighet att träffa likasinnade och utbyta idéer, tips och få hjälp med problemlösning.

Gå till Svenska Uppfinnarföreningens webbplats

Var kan jag hitta samarbetspartners till min produktutveckling/innovation?

Du kan kontakta Industriella Utvecklingscentra som ger småföretagare möjligheter att nyttja storföretags resurser och kontakter, få tillgång till projektledare, hitta riskvilligt kapital, möta forskare och offentliga myndigheter med mera.

Gå till Industriella Utvecklingscentras webbplats

Sök rådgivare och stöd i ditt län

Vart kan jag vända mig för att skydda min innovation?

Hos Patent- och registreringsverket, PRV, kan du söka patent för bland annat tekniska idéer, varumärken och design.

Gå till PRV:s webbplats

Läs mer om hur du skyddar din idé

Riskkapital

Hur kommer jag i kontakt med en riskkapitalist?

Det är inte helt enkelt att komma i kontakt med riskkapitalister men det finns möjligheter, bland annat via Connect Sverige. Det är en ideell förening som sammankopplar företag med tillväxtpotential, entreprenörer och innovatörer med riskkapital. Connect finns över hela Sverige.

Gå till Connects webbplats

Industrifonden är en stiftelse som bildats av staten. Industrifonden erbjuder riskkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential.

Gå till Industrifondens webbplats

När går riskkapitalisten in med pengar i företaget?

En riskkapitalist satsar pengar när denne bedömer att företaget har stora möjligheter att växa snabbt på en nationell och/eller internationell marknad. Affärsänglar går ibland in tidigare för att senare lämna över till ett riskkapitalbolag.

Vad är en riskkapitalist?

Generellt sett finns två typer av riskkapitalister:

 • Riskkapitalbolag: Bolag som investerar i företag genom att få aktier i utbyte mot sin investering.
 • Affärsänglar: Privatpersoner som använder sin privata förmögenhet för att göra investeringar i små snabbväxande eller nystartade företag.

Riskkapitalisten satsar i företag med tillväxtpotential. Ofta handlar det om relativt nystartade aktiebolag med en viss teknikhöjd. Syftet är att tjäna pengar, normalt genom att sälja företaget eller aktier i företaget efter en viss tid.

Vad är riskkapital?

Riskkapital är kapital som investeras i företag och där investeraren får aktier i utbyte mot sin investering. Investeraren säljer sina aktier efter en viss tid och förväntar sig en viss avkastning, men riskerar också att förlora sitt kapital. Riskkapital satsas främst i företag/projekt med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter.

Den som investerar riskkapital tar en större risk än andra finansiärer som banker och andra långivare, därav namnet riskkapital.

Vilken typ av inflytande får riskkapitalisten i mitt företag?

Riskkapitalbolag kräver ofta stort inflytande. De går in som delägare, oftast med krav på plats i styrelsen. Även affärsänglar brukar vilja vara med och styra företaget.

Samfällighetsförening

Hur bildas en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse. Sammanträde ska, om någon delägare begär det, hållas av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat därtill. 

Mer information om att bilda samfällighetsförening och blankett hos Lantmäteriet

Hur registreras en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening registreras genom att lantmäterimyndigheten eller föreningens styrelse efter bildandesammanträdet ansöker om registrering av föreningen i samfällighetsföreningsregistret. Till ansökan bifogas protokollet från bildandesammanträdet samt föreningens framtagna stadgar. 

Information om ansökan och blankett hos Lantmäteriet

Vad ska anmälas till Samfällighetsföreningsregistret?

Till Samfällighetsföreningsregistret ska du anmäla/ansöka om följande: 

 • registrering av förening 
 • styrelseändring 
 • ändring i förenings grundläggande uppgifter t.ex. adress, kontaktperson m.m. 
 • stadgeändring 
 • fusion 
 • ombildning 
 • namnbyte 
 • information om syssloman 
 • upplösning av en förening 
 • organisationsnummer 

På Lantmäteriets hemsida hittar du de olika blanketterna du behöver för att anmäla/ansöka om ovanstående uppgifter. 

Blanketter hos Lantmäteriet 

Om du vill ändra uppgifter om firmatecknare, kontaktuppgifter till föreningen med mera, kan du göra det via Lantmäteriets e-tjänst. 

Lantmäteriets e-tjänst

Vad är anläggningsbeslut?

Anläggningsbeslut är ett beslut som fattas av lantmätare vid en förrättning. Beslutet omfattar bl.a. gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och vilka fastigheter som är anslutna.

Vad är delägarförvaltning?

I delägarförvaltade samfälligheter tar delägarna gemensamma beslut. Det innebär att delägarna måste vara helt överens vid alla beslut som tas i samfälligheten. 

Vad är en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop, till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.  Lantmäteriet hjälper dig med hur en gemensamhetsanläggning kan bildas, förvaltas, ändras eller tas bort. 

Vad är en samfällighet?

En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, utrymme eller fiskeområde som tillhör flera fastigheter gemensamt. Andra typer av samfälligheter finns också. Några exempel är anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet. 

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en juridisk person vars medlemmar är ägare av de fastigheter som har andel i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning. Fastighetsägare som har en fastighet med andel i en samfällighet (delägarfastighet), till exempel en brygga, är automatiskt medlemmar i föreningen.

En samfällighetsförening bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. Om man väljer att inte bilda en samfällighetsförening då förvaltas samfälligheten/gemensamhetsanläggningen genom så kallad delägarförvaltning, där alla delägare måste vara överens för att fatta ett beslut.

Vad är samfällighetsföreningsregistret?

Samfällighetsföreningsregistret förs av det statliga Lantmäteriet. Registret innehåller grundläggande uppgifter om alla samfällighetsföreningar i Sverige, dess organisation såsom styrelsens sammansättning, firmatecknare med mera.

Var får jag råd och stöd angående samfällighetsföreningar?

Samfällighetsföreningsregistret (SFR) kan besvara frågor som rör registreringar av uppgifter i registret samt frågor om pågående ärenden. 
Du når SFR på telefon 0176-766 50 måndag-fredag kl. 9-12 eller via e-post till: sfr@lm.se 

När det gäller till exempel frågor om hur samfällighetsföreningen ska fatta beslut, skatte- och budgetfrågor och tvister i föreningen så rekommenderar vi er att vända er till sakkunniga på den privata marknaden. 

 

Var hittar jag information om min fastighet?

Du kan få detaljerad information om din fastighet genom att använda Lantmäteriets tjänst Min fastighet. Detta kräver en inloggning med e-legitimation.

Gå till Lantmäteriets tjänst Min fastighet

Var hittar jag uppgifter om registreringsavgifter?

Uppgifter om registreringsavgifter för samfällighetsföreningar hittar du på Lantmäteriets webbplats.

Läs om registreringsavgifter på Lantmäteriets webbplats

Vilka handlingar ska skickas till Samfällighetsföreningsregistret?

Blanketten Anmälan till samfällighetsföreningsregistret ska skickas till Lantmäteriet. Du kan behöva bifoga andra handlingar till anmälan. Det beskrivs på sidan 8 och 9 i blanketten vad du i så fall ska bifoga.

Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf)

Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening?

Den som äger en fastighet som har en andel i marksamfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är medlem i samfällighetsföreningen. 

Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten. Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret. 

Du kan ringa till Lantmäteriets kundcenter, 0771-63 63 63, och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

Är min fastighet ansluten till en gemensamhetsanläggning?

Genom att använda Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du se om din fastighet är ansluten till en gemensamhetsanläggning. Informationen finns under rubriken "Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter". Detta kräver en inloggning med e-legitimation.

Gå till Lantmäteriets tjänst Min fastighet

Skatter

Får jag lägre skatt om jag driver företaget vidare efter 65 års ålder?

Ja, egenavgiften blir lägre, men först från ditt 66:e levnadsår. Om du fortsätter arbeta och väntar med att ta ut pension kan du även tjäna in nya pensionsrätter vilket ger en högre framtida pension.

Går det bra att uppge 0 kr som överskott i Skatte- och avgiftsanmälan?

Om du har svårt att uppskatta ditt överskott så kan du uppge 0 kr i Skatte- och avgiftsanmälan. Skatteverket har inga krav på att du ska gå med vinst, utan syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst. När verksamhetsåret är slut kommer du skattas för den vinst som verksamheten gett.

Du kan också begära uppskov med inbetalningen av företagets preliminära skatt under de tre första månaderna i en nystartad verksamhet, vilket du anmäler i din Skatte- och avgiftsanmälan. Uppskovet innebär ingen eftergift av skatt, utan den totala skatten delas istället upp på färre antal månader.

Hur beskattas aktiebolag och ekonomisk förening?

I aktiebolag och ekonomisk förening beskattas företaget med bolagsskatt för vinsten. Om du är aktiv delägare eller medlem i bolaget eller föreningen och får ersättning (lön) för ditt arbete anses du som anställd. Företaget ska då betala arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för dig till Skatteverket. Kostnaderna är avdragsgilla i företaget.

Du kan också få utdelning från bolaget eller föreningen. Utdelning beskattas enligt särskilda regler som du kan läsa mer om hos Skatteverket.

Hur beskattas en enskild företagare eller handelsbolagsdelägare?

Som enskild företagare, handels- och kommanditbolagsägare betalar du egenavgifter och kommunal skatt för verksamhetens överskott. För inkomster över vissa belopp betalar du även statlig inkomstskatt.

Hur redovisar jag momsen?

När du ansöker om att bli godkänd för F-skatt väljer du, beroende på vilken omsättning företaget har, om du vill redovisa momsen till Skatteverket en gång om året i momsdeklarationen, eller kvartalsvis alternativt månadsvis i momsdeklarationer.

Läs mer om moms

Läs om omvänd skattskyldighet på Skatteverkets webbplats

Hur redovisar och betalar jag in skatten?

Redovisning och betalning av skatter och avgifter styrs av vilken företagsform du valt och hur stor omsättning ditt företag har.

Preliminär skatt betalas med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad.

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda, samt i vissa fall även moms, redovisas varje månad i särskilda skattedeklarationer. Skattedeklarationen skickas till företaget ungefär en månad innan det är dags att deklarera.

Använd gärna Skatteverkets kalender för företag och organisationer för att hålla koll på viktiga datum för din verksamhet.

Gå till Skatteverkets viktiga datum för företag och myndigheter

Hur räknar jag ut verksamhetens överskott?

Att räkna ut verksamhetens överskott kan låta enkelt, men påverkas faktiskt av många olika faktorer. Dessutom skiljer sig beräkningen åt beroende på verksamhetens företagsform.

Det enklaste sättet att räkna ut verksamhetens överskott för att få en preliminär bild är att använda e-tjänsten Räkna ut din skatt.

 • Beräkna din vinst: Intäkter minus kostnader.

För enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare:

 • Gör ett schablonavdrag med 25 procent av vinsten. Använder du e-tjänsten Räkna ut din skatt ska du inte göra schablonavdraget, det görs automatiskt i beräkningen.
 • De återstående 75 procenten är verksamhetens överskott och är alltså den beskattningsbara inkomsten i din näringsverksamhet. I handels- och kommanditbolag beskattas delägarna var för sig för sin andel av verksamheten.
Kan jag göra avdrag för kostnader jag haft före företagets start?

Avdrag för kostnader som uppstått före bolagets bildande medges endast för enskilda företag inte för handelsbolag, aktiebolag och ekonomisk förening.

I en enskild näringsverksamhet får du göra avdrag för kostnader som du haft samma år och året före verksamhetens start. Kostnaderna måste höra ihop med verksamheten. Det är du som ska bevisa att kostnaderna är hänförliga till verksamheten.

Läs om kostnader på skatteverket.se

Kan jag ändra uppgifterna jag lämnat om verksamhetens överskott i efterhand?

Upptäcker du under årets gång att din verksamhets överskott kommer att bli högre eller lägre än vad du först angivit i din Skatte- och avgiftsanmälan bör du göra en ändringsanmälan till Skatteverket. Annars riskerar du att få kvarskatt eller betala in för mycket skatt under året. Betalar du för mycket skatt får du tillbaka pengar när din preliminära skatt stäms av mot din slutliga skatt.

Läs om och skicka in en preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

När kan Skatteverket avslå min ansökan om F-skatt?

Om en verksamhet inte är tillräckligt självständig kan Skatteverket göra bedömningen att det i själva verket handlar om en anställning. Verksamhet som inte har något vinstsyfte betraktas som hobbyverksamhet. Verksamhet som är av mer tillfällig karaktär, som en enstaka försäljning av en tavla, är inte heller näringsverksamhet utan ska beskattas som inkomst av kapital.

Ditt godkännande av F-skatt kan återkallas om du inte bedriver näringsverksamhet eller inte redovisar/betalar skatter och avgifter eller inte lämnar in din inkomstdeklaration.

Vad är näringsverksamhet? på skatteverket.se

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?

I Sverige får i princip alla starta företag. För minderåriga gäller särskilda regler. Om du har näringsförbud, är i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken får du inte starta företag.

För att bli godkänd för F-skatt krävs att Skatteverket bedömer att din verksamhet är en näringsverksamhet. När du är godkänd för F-skatt betalar du själv in dina skatter och avgifter till Skatteverket.

Tre villkor måste vara uppfyllda för att du ska bli godkänd för F-skatt. Verksamheten ska

 • vara självständig
 • vara varaktig
 • ha ett vinstsyfte.

Godkännande för F-skatt på skatteverket.se

Vad är moms?

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Inbetalningen till staten gör du som är företagare. Moms är varken en kostnad eller en intäkt i företaget och påverkar inte företagets resultat.

Som företagare ska du lägga på moms på det du säljer och dra av moms på dina kostnader. Du ska betala in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms). Den generella momsen är 25 procent, men vissa varor och tjänster har lägre moms.

Se en film som enkelt förklarar hur moms fungerar

Vad är skillnaden mellan F-skatt, A-skatt och FA-skatt?
 • F-skatt är den skatt som du som företagare betalar som fysisk eller juridisk person.
 • A-skatt betalas av fysisk eller juridisk person som har skattepliktig inkomst av tjänst.
 • FA-skatt betalar du om du både har en anställning och ett företag. Du betalar då A-skatten på din anställning och F-skatten på ditt företag.

Godkännande för F-skatt på skatteverket.se

Vilka avdrag får jag göra i min verksamhet?

De avdrag du kan göra när din verksamhet har startat hittar du via Skatteverkets Avdragslexikon för företag

Starta företag

Behöver jag någon speciell försäkring eller räcker det med min hemförsäkring?

Hemförsäkringen gäller inte i näringsverksamheten. Du bör därför se över och fundera på om du behöver komplettera ditt försäkringsskydd när du startar företag. Vilka försäkringar som kan vara aktuella beror bland annat på vilken bransch du startar inom. En del försäkringsbolag erbjuder ett paket av företagsförsäkringar som omfattar de vanligaste typerna av skydd. Undersök villkor och priser hos de olika försäkringsbolagen.

Behöver jag öppna ett företagskonto om jag startar enskild näringsverksamhet eller går det bra att använda mitt privata?

För att på ett tydligt sätt avskilja din privata ekonomi från företagets ekonomi kan det vara bra att öppna ett bankkonto enbart för företagets transaktioner. På så sätt underlättar du för din egen bokföring och för redovisningen till Skatteverket. Men det är inget krav.

Finns det gränser för hur mycket jag får tjäna i en hobbyverksamhet?

Det finns inga gränser för hur mycket du får tjäna i en hobbyverksamhet. Det som skiljer hobby från näringsverksamhet är att en hobby saknar vinstsyfte. En hobby är något som du utför på din fritid och som inte är din huvudsakliga försörjning.

Normalt beskattas hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst i deklarationen. I princip är alla inkomster skattepliktiga och alla utgifter avdragsgilla.

Om du driver din verksamhet med syfte att den ska gå med vinst ska du ansöka om F-skatt och beskatta vinsten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Läs mer om hobbyverksamhet på Skatteverkets webbplats

Finns det några mallar för att göra en budget?

På Almis webbplats kan du hitta bra budgetmallar för din resultat- och likviditetsbudget etc.

Ladda ner budgetmallar på Almis webbplats

Går det bra att ha ett företag vid sidan om en anställning?

Det går bra att vara anställd och samtidigt driva företag. Du har dock lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och får inte bedriva konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan det uttryckligen finnas avtalat om konkurrensförbud i ditt anställningsavtal. Det är därför bra att informera din arbetsgivare om att du har ett företag. Om du är offentliganställd måste du alltid berätta för arbetsgivaren att du ska starta företag.

Hur gammal måste jag vara för att starta företag?

Som regel måste du ha fyllt 18 år för att få starta ett företag, men det finns några undantag beroende på företagsform.

 • Enskild firma - Om du är mellan 16 och 18 år måste du ha samtycke från förmyndare och överförmyndare.
 • Aktiebolag - Du måste vara 18 år för att starta ett aktiebolag eller vara styrelseledamot.
 • Handelsbolag/kommanditbolag - Du som har fyllt 16 men inte 18 år får vara bolagsman i ett handelsbolag om din förmyndare och överförmyndare ger sitt tillstånd.
 • Ekonomisk förening - Om du är under 18 år kan du vara medlem i en ekonomisk förening, men inte vara styrelseledamot.
 • Bostadsrättsförening - Om du är under 18 år kan du vara medlem i en bostadsrättsförening, men inte vara styrelseledamot.

Läs mer om enskild firma/näringsverksamhet

Läs mer om aktiebolag

Läs mer om handelsbolag/kommanditbolag

Läs mer om ekonomisk förening

Läs mer om bostadsrättsförening

Jag funderar på att starta ett företag. Hur börjar jag?

Ett bra sätt att planera starten av företaget kan vara att göra en affärsplan. I affärsplanen strukturerar du upp tankar kring produkten, marknaden, konkurrenterna, strategier, affärsidén, intäkter, kostnader och budget. Genom att göra en affärsplan blir du mer klar över om din idé håller och hur du ska göra i nästa steg. Du får bra stöd genom att använda tjänsten Skapa en affärsplan.

Så här skapar du en affärsplan.

Kan jag få hjälp med att göra en affärsplan?

Här kan du läsa mer om hur du skapar din affärsplan

Hos flera rådgivande organisationer kan du få personlig, kostnadsfri hjälp med att skriva din affärsplan. Hitta stöd i din region

Kan jag få tjänstledigt för att starta företag?

Om du varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna i följd eller minst tolv månader under de senaste två åren har du rätt att vara tjänstledig för att starta företag, om det fungerar för din arbetsgivare att du är borta. Tjänstledigheten kan vara upp till sex månader.

Kan jag starta ett företag och samtidigt få a-kassa?

När du startar och registrerar ett företag kan du inte längre få ersättning från a-kassan. För att betraktas som arbetslös och därmed få ersättning från a-kassan måste du lägga ner din verksamhet. Det finns en möjlighet att låta verksamheten vara vilande vid ett tillfälle under företagets livstid och ändå få ersättning från a-kassan.

Du kan även ansöka om Arbetsförmedlingens "Stöd vid start av näringsverksamhet". Stödet har bland annat som krav att du är eller riskerar att bli arbetslös.

Läs om stöd för att starta företag på Arbetsförmedlingens webbplats

Vad bör jag tänka på när jag skriver ett hyreskontrakt på en lokal?

När du har hittat en lokal som du kan tänka dig att hyra bör du läsa igenom hyreskontraktet noga. Du bör bland annat känna till vad som ingår i hyran och vilken uppsägningstid du har. Tänk på att lokalen ska motsvara myndigheternas krav. Vilka krav som ställs varierar för olika verksamheter.

Bygglov krävs i regel om du vill ändra användningen av lokalen. Mer information om krav på olika typer av lokaler och bygglov kan du få hos din kommun.

Kontakta även ditt försäkringsbolag och ta reda på vilka krav de ställer på lokalen för att försäkra den.

Vart vänder jag mig för att få rådgivning?

Du kan börja med att kontakta näringslivskontoret i din kommun för att få reda på vilken hjälp du kan få vid din företagsstart. Initiativen kan nämligen se annorlunda ut från kommun till kommun, så en bra början är att få en överblick över vad som finns till hands där just du ska starta din verksamhet.

På de regionala sidorna på verksamt.se kan du hitta rådgivare i din region. 

Kostnadsfri rådgivning i din region

Andra organisationer som du kan kontakta för gratis rådgivning är Nyföretagarcentrum, Almi företagspartner, IFS (rådgivning på andra språk än svenska) eller Coompanion (för ekonomiska föreningar).

Gå till Nyföretagarcentrums webbplats

Gå till Almi Företagspartners webbplats

Gå till IFS webbplats

Gå till Coompanions webbplats

Tillstånd

Behöver jag tillstånd för min verksamhet?

De flesta verksamheter behöver inga tillstånd. Men du måste ta reda på om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller anmälan till någon myndighet. Det kan också ställas krav på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda.

Ibland krävs det att du gör en anmälan eller får en ansökan om tillstånd godkänd för att få starta och driva din verksamhet. 

Sök efter tillstånd i tjänsten Hitta tillstånd

Hur ansöker jag om tillstånd?

Ofta har myndigheterna särskilda e-tjänster eller blanketter för att lämna de uppgifter som behövs i ärendet. Du hittar information på respektive myndighets webbplats.

De myndigheter som utfärdar tillstånd kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner och länsstyrelser. Exempel på rikstäckande myndigheter är Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. 

Gå till tjänsten Hitta tillstånd

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd beviljat?

Tidpunkten för när du ska kontakta myndigheten, handläggningstid och eventuell ansöknings- och/eller tillsynsavgift varierar. Ett bra tips är att ringa till myndigheten innan du skickar in din ansökan för att få mer information. Tänk på att du i vissa fall inte får påbörja din verksamhet utan att först ha giltigt tillstånd.

Kostar det något att ansöka om tillstånd?

Ja, du kan ibland behöva betala en avgift för din ansökan. Kontakta din tillståndsmyndighet för att få mer information.

Tjänstedirektivet

Gäller direktivet bara då jag som företagare säljer tjänster till privatpersoner?

Nej, direktivet gäller oavsett vem tjänsten säljs till, det vill säga både till privatpersoner och till andra företag.

Kan jag sälja tjänster i ett annat EU-land utan att starta företag där?

Ja, men en förutsättning är att ditt företag redan är etablerat i Sverige eller ett annat EU-/EES-land.

Vad innebär tjänstedirektivet för mig som företagare?

Tjänstedirektivet skapar bättre förutsättningar för dig att konkurrera på den europeiska marknaden. Syftet med tjänstedirektivet är att underlätta både långsiktig etablering och mer tillfällig tjänsteutövning på den inre marknaden. Avsikten är också att ta bort olika handelshinder och att förenkla administrationen för företagare.

Vad är kontaktpunkten för tjänster?

Varje EU-land har en kontaktpunkt där företagare kan ansöka om tillstånd för olika tjänsteverksamheter i det aktuella landet. Detta nätverk av kontaktpunkter har det gemensamma varumärket EUGO.

Kontaktpunkten för tjänster ska vara det enda ställe en företagare behöver besöka för att sköta alla myndighetskontakter som är nödvändiga för att etablera en verksamhet eller tillfälligt sälja tjänster i ett annat EU-land.

I kontaktpunkterna finns bland annat information om vilka krav som gäller för olika tjänsteverksamheter i EU-länderna och kontaktmöjligheter till myndigheter som ansvarar för olika tjänsteverksamheter. Här finns också blanketter för ansökningar och andra formaliteter, information om rådgivande instanser i respektive land och information om tvistlösning.

Kontaktpunkter i EU

Ladda ner pdf "Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter"

Ladda ner pdf "Enklare att sälja varor med EU:s kontaktpunkter"

Vad är tjänstedirektivet?

Tjänstedirektivet anger vilka regler och villkor som ska gälla för företagare som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. För att underlätta fri rörlighet i hela EU/EES-området (EU:s 28 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge) ska medlemsländerna ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för tjänsteleverantörer och stärka konsumenternas rättigheter. Tjänstedirektivet är genomfört i Sverige genom lagen och förordningen om tjänster på den inre marknaden.

Vilka branscher omfattas av direktivet?

Exempel på tjänsteområden som omfattas av direktivet är:

 • Företagsrelaterade tjänster (konsulttjänster inom t.ex. ledarskap, förvaltning, certifiering och testning)
 • Underhåll, skötsel och säkerhet
 • Byggsektorn och arkitektverksamhet
 • Fastighetstjänster (t.ex. fastighetsmäkleri)
 • Turism (resebyråers och turistguiders verksamhet)
 • Fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker
 • Hotell, restaurang och catering
 • Informationstjänster (t.ex. webbportaler, nyhetsbyråer och utgivningsverksamhet)
 • Utbildnings- och fortbildningstjänster
 • Uthyrnings- och leasingtjänster (t.ex. biluthyrning)
 • Hushållstjänster.
Vilka branscher omfattas inte av direktivet?

Arbets-, skatte- och straffrätten påverkas inte av tjänstedirektivets bestämmelser. Ett antal områden är också undantagna från direktivets tillämpningsområde. Till undantagen hör:

 • Tjänster som huvudsakligen finansieras med skattemedel, till exempel sociala tjänster och vårdtjänster
 • Bemanningstjänster
 • Finansiella tjänster
 • Säkerhetstjänster
 • Transporttjänster
 • Vissa speltjänster
 • Audiovisuella tjänster och radiosändningar.

Varumärke

Får ett varumärke vara beskrivande?

Varumärket får inte bestå av enbart ett ord som är beskrivande för dina varor och tjänster. Alla som exempelvis säljer kaffe måste ha rätt att använda ord som "mörkrostat" och "bryggmalet" i sin marknadsföring.

Hur ska varumärket användas?

När du ansöker om varumärkesskydd behöver du ange på vilka varor och/eller inom vilka tjänster du kommer att använda varumärket. På så sätt kan varumärken som heter samma sak samexistera utan att inkräkta på varandra. Ett exempel på detta är ordet Snickers – ett känt varumärke för både arbetsbyxor och choklad, men med två olika innehavare.

Hur vet jag att mitt varumärke inte redan är upptaget?

Det kan var svårt att vara helt säker, eftersom det kan finnas varumärken som har skydd utan att vara registrerade. Ett steg på vägen kan trots det vara att ta reda på vilka varumärken som finns registrerade. För att du ska få en fullständig bild över vilka varumärken som gäller i Sverige behöver du därför söka i följande databaser: 

 • Svensk varumärkesdatabas 
  Nationella varumärken som registreras av PRV
 • eSearch plus  
  EU-varumärken som registreras av EUIPO 
 • TMView 
  Internationella varumärken som registreras av WIPO och som omfattar Sverige 

Alla databaser samlade på PRV:s webbplats

Ska varumärket vara i färg eller svart-vit?

Du får skydd för det utseende/färgkombination som du har angett i ansökan. Det är därför viktigt att färgsättningen i ansökan stämmer överens med det du vill ha skydd för. 

Vad räknas som ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker en specifik vara eller tjänst och skiljer den från andra näringsidkares varor eller tjänster. Det skapar igenkänning hos kunderna. Det är inte bara en logotyp som går att registrera som varumärke – det finns många olika märken och du kan till och med registrera ljudmärken, rörelsemärken, multimediamärken eller hologram.

En varumärkesregistrering ger dig ensamrätt: ingen annan har rätt att använda sig av varumärket för liknande varor och tjänster eller i sin marknadsföring.

 

Årsredovisning

Får jag ett meddelande när årsredovisningen registrerats?

Ja, om ditt aktiebolag har skaffat en digital brevlåda eller har en registrerad e-postadress hos Bolagsverket får du ett meddelande när Bolagsverket har tagit emot årsredovisningen, och ett när den registrerats. 

Skaffa digital brevlåda

Har Bolagsverket en mall för årsredovisning?

Nej, Bolagsverket har ingen mall för det. Däremot har Bolagsverket tagit fram tre exempel på hur en årsredovisning kan se ut.

Gå till Bolagsverkets exempel på årsredovisning

Kan jag skicka in årsredovisningen digitalt?

Ja det kan du göra. På Bolagsverkets webbplats kan du läsa hur det går till.

Så här lämnar du in årsredovisning på Bolagsverkets webbplats

Mitt aktiebolag har fått en påminnelse, vad betyder det?

Det betyder att du ska skicka in årsredovisningen. Bolagsverket skickar ut en påminnelse senast sex månader efter räkenskapsårets slut till alla aktiebolag som ännu inte har lämnat in årsredovisningen.

När ska jag skicka in årsredovisningen?

Årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Exempelvis om ditt aktiebolag har kalenderår som räkenskapsår, 1 januari till 31 december, ska årsredovisningen ha kommit in senast den 31 juli.

Ska alla aktiebolag skicka in en årsredovisning till Bolagsverket?

Ja, alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket, oavsett om de bedriver verksamhet eller inte. Det är styrelsen som ska se till att det görs.

Vad händer när jag skickar in årsredovisningen?

Är årsredovisningen komplett registrerar och offentliggör Bolagsverket den, vilket innebär att den blir sökbar för dina kunder. Om årsredovisningen inte är komplett hör Bolagsverket av sig och ber dig skicka in det som saknas.

Vad händer om jag inte skickar in årsredovisningen eller om jag skickar in den för sent?

Om du inte skickar in årsredovisningen, eller om den kommer in för sent, måste aktiebolaget betala en eller flera förseningsavgifter. Företaget riskerar att få ett föreläggande om likvidation om inte en komplett årsredovisning har kommit in inom elva månader från räkenskapsårets slut. Dessutom kan en försent upprättad årsredovisning utgöra bokföringsbrott. 

Läs mer om förseningsavgift på Bolagsverkets webbplats

Vad ska en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter samt ett fastställelseintyg.

Läs mer om årsredovisningens olika delar på Bolagsverkets webbplats

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av ditt aktiebolags löpande bokföring vid räkenskapsårets slut.

Vart ska jag skicka årsredovisningen?

Du ska skicka årsredovisningen till Bolagsverket. Det gör du digitalt eller på papper. På Bolagsverkets webbplats kan du läsa hur du gör för att skicka in den digitalt.

Så här skickar du in årsredovisningen digitalt på Bolagsverkets webbplats

Postadress:
Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Vart skickas påminnelsen?

Påminnelsen skickas i första hand till den digitala brevlådan om aktiebolaget har skaffat en sådan. I andra hand skickas den till aktiebolagets e-postadress, om det finns en sådan registrerad hos Bolagsverket. I tredje hand skickas påminnelsen till aktiebolagets registrerade postadress.

Skaffa digital brevlåda

Vem ska skriva på årsredovisningen?

VD och samtliga styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen. 

Läs mer om underskrifter på Bolagsverkets webbplats