Kommuninfo Checklista för att starta restaurang

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi lagt ut information som vänder sig till kommuner som vill synas i Checklista för att starta restaurang. Här får du information om hur checklistan fungerar och vad du behöver lämna för uppgifter till oss på Tillväxtverket. Checklistan har tagits fram i samarbete med alla anslutna kommuner. Varmt välkommen!

 

Tillstånd som ingår i checklistan

Fyra steg för att synas i checklistan

Tillstånd som ingår i checklistan

I Checklista för att starta restaurang ingår många olika tillstånd. Här visar vi bara de tillstånd som berör kommuner. När du skapar en checklista på verksamt.se får du fram alla tillstånd och kan se både korta och långa informationstexter.

Tänk på att texter om tillstånd bara syns om du väljer "rätt" alternativ. Information om folköl syns till exempel bara om du i checklistan väljer nej på frågan om du vill servera starköl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker och samtidigt väljer att du vill servera folköl.

Till Checklista för att starta restaurang på verksamt.se

 

Följande tillstånd kan vi länka till din kommuns e-tjänster och till er information om tillståndet.

Lokal och omgivning

 • Ansök om bygglov
 • Ansök om torgplats
 • Bygglov för skylt
 • Registrera dricksvattenanläggning
 • Kontrollera vattenkvalitet
 • Anmäl och installera fettavskiljare
 • Kontrollera ventilationen
 • Arbeta systematiskt med brandskydd
 • Hantera avfall

Servering av mat och dryck

 • Ansök om serveringstillstånd
 • Livsmedelsanläggning
 • Anmäl försäljning av tobak
 • Anmäl försäljning av folköl

Underhållning och nöje

 • I denna kategori finns det inget tillstånd som går till kommuner

Övrigt

 • Behandla alla lika

Kan vara aktuellt för dig

 • Hantera köldmedier
 • Ansök om tillstånd för gasol

Till sidans topp

Fyra steg för att synas på verksamt.se i Checklista för att starta restaurang

Det finns fyra steg du behöver göra för att din kommun ska synas i Checklista för att starta restaurang på verksamt.se. Mejla svar på steg två, tre och fyra till Tillväxtverket, serverat@tillvaxtverket.se.

 1. Förankra informationstexterna på verksamt.se
 2. Utse en kontaktperson
 3. Ange datum när ni vill ansluta er
 4. Ge Tillväxtverket länkar till din kommuns webbplats

1. Förankra informationstexterna på verksamt.se

Texterna i checklistan har tagits fram i samarbete med alla anslutna kommuner, ansvarig myndighet för respektive tillstånd, SKR och Tillväxtverket. Tillsammans har vi förenklat och standardiserat informationen om olika tillstånd och skapat både korta och långa informationstexter. Det är därför viktigt att du förankrar dessa informationstexter i din kommun så att alla hos er ställer sig bakom de gemensamma texter som tagits fram.

2. Utse en kontaktperson

Din kommun behöver utse en kontaktperson som vi kan diskutera innehåll och länkar med. Vi behöver namn, mejladress, roll och telefonnummer.

3. Ange datum när ni vill ansluta er

För att kunna lägga till din kommun behöver våra utvecklare lägga till din kommun. Det är jättebra om du redan i början av processen kontaktar oss på Tillväxtverket med ett ungefärligt datum. Vi vet att detta kan ändras men då är vi i alla fall förberedda. Våra utvecklare behöver veta datum senast två veckor i förväg.

4. Ge Tillväxtverket länkar till din kommuns webbplats

För att kunna lägga till din kommun i Checklista för att starta restaurang behöver din kommuns kontaktperson skicka över några länkar till oss. Det ska dels vara länkar till de e-tjänster ni vill ansluta och även länkar till din kommuns webbplats där ni skriver om det aktuella tillståndet.

Kopiera tabellen

Enklast är att du kopierar denna tabell och klistrar in den i Word eller Excel. Fyll sedan i länkar till de tillstånd du vill ansluta till Checklista för att starta restaurang. Skicka dokumentet till Tillväxtverket, serverat@tillvaxtverket.se.

Fyll i länkar till e-tjänster och läs mer-information på din kommuns webbplats
Avsnitt i checklistan Tillståndets namn E-tjänster Läs mer-info
Ansök om bygglov Bygglov    
Ansök om torgplats Torghandel    

Ansök om tillstånd att sätta upp skylt på fasad

Bygglov för skylt    
Anmäl egen brunn som livsmedelsanläggning Dricksvattenanläggning    
Kontrollera vattenkvaliteten Vattenprovtagning    
Anmäl och installera fettavskiljare Fettavskiljare    
Kontrollera ventilationen Kontroll av ventilation    
Arbeta systematiskt med brandskydd Brandskydd    
Hantera avfall Hantera avfall    
Ansök om serveringstillstånd Ansöka om serveringstillstånd    
Registrera livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggning    
Anmäl försäljning av tobak Försäljning av tobak och e-cigaretter    
Anmäl försäljning av folköl Försäljning och servering av folköl    
Behandla alla lika Behandla alla lika    
Hantera köldmedier Hantera köldmedier    
Ansök om tillstånd för gasol Brandfarliga varor    

Engelsk information

Checklistan finns bara på svenska men vissa av tillstånden styrs av EU:s tjänstedirektiv och därför passar vi på att även be om engelska länkar till dessa tillstånd. Om din kommun tillåter personer med utländska e-legitimationer logga in i era e-tjänster så vill vi gärna även ha dessa länkar.

Kopiera tabellen

Enklast är att du kopierar denna tabell och klistrar in den i Word eller Excel. Fyll sedan i engelska länkar till de tillstånd du vill ansluta till Checklista för att starta restaurang. Skicka dokumentet till Tillväxtverket, serverat@tillvaxtverket.se.

Fyll i länkar till engelsk information på din kommuns webbplats
Avsnitt i checklistan Tillståndets namn Läs mer-info E-tjänster
Ansök om bygglov Building permit    
Ansök om torgplats Itinerant street trading    
Ansök om serveringstillstånd Table license    
Registrera livsmedelsanläggning Food establishment    
Anmäl försäljning av tobak Tobacco products    
Anmäl försäljning av folköl Medium-strong beer    
Ansök om tillstånd för gasol Flammable goods    

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp