Vilka tjänster omfattas?

Sidan blev senast uppdaterad:

Det framgår inte direkt av tjänstedirektivet eller annan lagstiftning exakt vilka tjänster som omfattas. Förteckningen nedan är de tjänster som behöriga svenska myndigheter (kommuner, länsstyrelser och sektorsmyndigheter) idag har identifierat faller under deras olika ansvarsområden. Längst ned finns en förteckning över vilka tjänster som inte omfattas.

Mer information om tillstånden hittar du under lämna uppgifter och sök tillstånd

Kommunala tillstånd m.m.

 • Bassängbad
 • Brandfarliga varor
 • Bygglov
 • Catering
 • E-cigaretter och påfyllnadsbehållare
 • Explosiva varor
 • Folköl
 • Kryddning av brännvin
 • Hygienisk behandling
 • Livsmedelsanläggning
 • Miljöfarlig C-verksamhet
 • Provsmakning av alkoholdryck
 • Rivningslov
 • Serveringstillstånd
 • Solarier
 • Sotning
 • Tobaksvaror
 • Torghandel

Länsstyrelsens tillstånd m.m.

 • Bilskrotning
 • Cirkus
 • Djurhållning
 • Djurparksanläggning
 • Vilda djur, djurpark
 • Kampsportsarrangemang
 • Kemiska produkter
 • Levande djur, handel
 • Uppstoppning av djur
 • Vilda djur, visa upp

Sektorsmyndigheters tillstånd m.m.

 • Aktiebolag
 • Animaliska biprodukter
 • Artbestämmare
 • Bergsguide
 • Besiktning av samlingstält
 • Besiktning av tivolianordningar
 • Biluthyrning
 • Djurförsöksverksamhet
 • Ekonomisk förening
 • Elinstallationer
 • Elnät
 • Enskild näringsidkare
 • Explosiva varor, tillverkning
 • Explosiva varor, överföring
 • Fastighetsmäklare
 • Filial
 • Fiskauktion
 • Fluorerade växthusgaser
 • Flygfotografering
 • F-skatt och momsregistrering
 • Förarutbildning
 • Förströelsespel
 • Försöksdjur
 • Handelsbolag
 • Hotell- och pensionatrörelse
 • Hälsofarliga varor
 • Inkassoverksamhet
 • Intygsgivare för ekonomiska planer
 • Kassaregister, certifiering
 • Kontroll av husdjur
 • Kontroll av livsmedelslaboratorium
 • Kontrollstämpling av ädelmetaller
 • Landskapsinformation
 • Laser
 • Livsmedelskontroll
 • Mikrovågstorkning
 • Narkotika
 • Naturgas
 • Oljecistern
 • Omskärelse av pojkar
 • PCB-varor
 • Post
 • Receptfria läkemedel
 • Resebyrå, researrangör
 • Revisionsbolag
 • Revisor
 • Rörledning
 • Seminverksamhet
 • Sjökort
 • Sjömätning
 • Skeppshandel
 • Slakta hägnat vilt
 • Slakt av fjäderfä
 • Spelautomat
 • Trafikskola
 • Tullager, driva
 • Tullager, tillfälligt
 • Veterinär
 • Vinproducent
 • Övningskörning

Tjänster som inte omfattas

 • Finansiella tjänster 
 • Säkerhetstjänster
 • Elektroniska kommunikationstjänster
 • Audiovisuella tjänster,
 • Tjänster på transportområdet
 • Hälso- och sjukvårdstjänster
 • Spelverksamhet 
 • Skatteområdet

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp