Vilka tjänster omfattas?

Sidan blev senast uppdaterad:

Det framgår inte direkt av tjänstedirektivet eller annan lagstiftning exakt vilka tjänster som omfattas. Förteckningen nedan är de tjänster som behöriga svenska myndigheter (kommuner, länsstyrelser och sektorsmyndigheter) idag har identifierat faller under deras olika ansvarsområden. Längst ned finns en förteckning över vilka tjänster som inte omfattas.

Mer information om tillstånden hittar du under lämna uppgifter och sök tillstånd

Kommunala tillstånd m.m.

Länsstyrelsens tillstånd m.m.

Sektorsmyndigheters tillstånd m.m.

Tjänster som inte omfattas

  • Audiovisuella tjänster
  • Elektroniska kommunikationstjänster
  • Finansiella tjänster 
  • Hälso- och sjukvårdstjänster
  • Skatteområdet
  • Spelverksamhet 
  • Säkerhetstjänster
  • Tjänster på transportområdet

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp