Rapport om betalningar till myndigheter (inlämning)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Om ett eller flera företag i en koncern driver verksamhet inom utvinningsindustrin eller avverkning av naturskog, ska moderföretaget upprätta en rapport. Rapporten ska innehålla vissa betalningar till myndigheter som något av koncernföretagen har gjort under räkenskapsåret. Moderföretaget ska lämna in rapporten till Bolagsverket senast 7 månader efter att räkenskapsåret tagit slut.

Moderföretaget behöver inte rapportera en betalning som, ensam eller tillsammans med andra sammanhängande betalningar, är mindre än 860 000 kronor under ett räkenskapsår.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.