Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag (OFI), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-18

Utvalda värdepappersbolag ska lämna en fullständig balansräkning uppdelad per valuta och motpart (utlåning/inlåning till/från) och finansiella instrument. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. SCB producerar statistiken på uppdrag av Finansinspektionen.

Resultatet av undersökningen används bland annat för SCB:s finansräkenskaper samt för rapportering av finansmarknadsstatistik till Europeiska Centralbanken.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.