Emitterade värdepapper, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2018-12-19

Undersökningen omfattar alla svenska institutioner som emitterar räntebärande värdepapper. Källorna till statistiken är direktinsamling från emittenter, registerdata från Euroclear och Europeiska centralbanken. Frågorna avser uppgift om emissionsdag, förfallodag, kupongfrekvens, referensränta, räntebas m.m.

Värdepappersstatistik är en månatlig undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Statistiken som tas fram är viktig som stöd för Riksbankens arbete inom penningpolitik och finansiell stabilitet.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.