Nystartsjobb (lämna uppgifter vid granskning)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-08-30

Du som har fått beslut om nystartsjobb ska ge Arbetsförmedlingen, eller den person Arbetsförmedlingen utser, tillfälle att granska din verksamhet. Du ska också lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Innan du kan lämna uppgifter som Arbetsförmedlingen behöver för att kunna granska din verksamhet, måste du ha ansökt och fått beslut om nystartsjobb.

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket