Om Bolagsverket ska utse revisor i aktiebolag (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2020-05-05

När ett aktiebolag saknar revisor, trots att det ska ha revisor enligt lag eller bolagsordning, kan man ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor. Detta gäller även om aktiebolagets revisor är obehörig och det inte finns någon behörig revisorssuppleant.

Styrelsen måste ansöka om att Bolagsverket utser en revisor, bland annat om en revisor inte utses av bolagsstämman eller av den som enligt bolagsordningen ska utse revisor i aktiebolaget.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.