Om Bolagsverket ska kalla till stämma i aktiebolag (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Om styrelsen för ett aktiebolag inte kallar till en stämma som ska hållas enligt lag, stämmobeslut eller bolagsordning, kan man ansöka om att Bolagsverket ska kalla till stämman.

En styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare kan göra ansökan.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.