Bemyndigande att besluta om emission av teckningsoptioner i aktiebolag (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Ett aktiebolag som gett styrelsen bemyndigande (tillåtelse) att fatta beslut om emission av teckningsoptioner, måste anmäla det till Bolagsverket.

Styrelsen får inte fatta beslut om emission innan Bolagsverket registrerat bemyndigandet.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket