Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen (begära ersättning)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-08-30

För att få stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen ska du meddela Arbetsförmedlingen vilka behov den anställde har senast ett år efter att han/hon har börjat sin anställning.

Arbetsförmedlingen måste besluta om stödet innan du beställer ett hjälpmedel eller tecknar ett hyresavtal för det. Du begär ersättningen via faktura. Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet i efterskott.

Innan du kan begära ersättning för stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen måste du ha lämnat de kompletterande uppgifter som Arbetsförmedlingen begär och fått beslut om stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen.

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.