Uppgift om gällande försäkring

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Ägare eller operatör av luftfartyg ska årligen lämna in ett försäkringsbevis.

Av beviset ska framgå den svenska registreringsbeteckningen och att försäkringen fyller kraven som uppställs i förordning (EG) nr 785/2004.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket