Tillstånd att minska reservfonden i aktiebolag (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

När ett aktiebolag vill minska reservfonden måste styrelsen i vissa fall ansöka om tillstånd hos Bolagsverket.

Tillstånd krävs till exempel när reservfonden minskas för att betala ut pengar till aktieägarna eller för en överföring till en fri fond. Tillstånd krävs inte om syftet med minskningen är att täcka förlust eller för att öka aktiekapitalet.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.