BIS-derivat, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-18

Undersökningen gäller uppgifter om innehav av derivatinstrument. Undersökningen är en del av den finansmarknadsstatistik SCB producerar på uppdrag av Riksbanken. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Resultatet av undersökningen används för rapportering till Bank for International Settlements (BIS). Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål samt för att följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.