Räntestatistik för monetära finansinstitut, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-18

I undersökningen ska monetära finansinstitut (MFI) rapportera belopp samt räntesatser för utestående stockar och nya avtal gällande in- respektive utlåning till svenska ickefinansiella företag och svenska hushåll. Positioner som innehas av svenska kreditinstituts filialer i utlandet ska inte tas med. Uppgifterna lämnas månadsvis. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Resultatet används bl.a. för publiceringen Finansmarknadsstatistik och rapportering av finansmarknadsstatistik till Europeiska Centralbanken och Bank for International Settlements.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.