Portföljinvesteringar i utlandet (CPIS), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-25

Undersökningen genomförs halvårsvis och omfattar rapportering från mäklare och banker över förmedlade värdepapperstransaktioner och rapporter från andra aktörer som köper och säljer värdepapper direkt med utlandet. Den innehåller frågor om samtliga innehav av utländska aktier, både noterade och onoterade, samt depåbevis.

Blanketten omfattar också frågor om portföljaktier, räntebärande värdepapper, utländska obligationer och penningmarknadsinstrument. Uppgifterna ska fördelas på emittentland. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.