Räntor på lån mot utlandet (MFI), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-20

Undersökningen vänder sig till monetära finansinstitut och omfattar ränteintäkter och räntekostnader på lån, krediter i räkning, depositioner och konton samt reporäntor.

Rapporten omfattar under månaden resultatförda räntor och redovisas på upplupen basis. Räntor på egna tillgångar och skulder ska landfördelas på kontraktmotpartens hemland. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Riksbanken.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.