Finansiella derivat, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-20

Undersökningen omfattar alla typer av derivat som rapportören ingått med utländsk motpart (ställningsvärden, transaktioner och värdeförändringar). Derivatkontrakt mot utländsk börs ska ingå i rapporteringen. Rapporteringen sker uppdelat efter instrumenttyp. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Riksbanken.

Finansiella derivat är en del av Sveriges betalningsbalans. Tillsammans med direktinvesteringar, portföljinvesteringar, valutareserv samt övriga investeringar utgör finansiella derivat den finansiella balansen.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.

Go to Your Europe website

Help and advice for EU nationals

Your Europe is an EU website designed to help you do things in other European countries – avoiding unnecessary inconvenience and unnecessary bureaucracy.

I want to leave feedback

Help us improve!

Let us know what you think by rating the page and answering a few questions.