Lån mot utlandet, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-20

Undersökningen omfattar banksektorns lån till och från utlandet gentemot utländsk motpart utanför den egna koncernen. Lånen kan bl.a. ha form av reverslån, depositioner, repor/omvända repor, betalningsfordran/-skyldighet i samband med finansiell leasing samt upplåning/utlåning. Lån mot utlandet ska landfördelas på motpartens hemland. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Riksbanken.

Undersökningen ingår i Betalningsbalansens beräkning av övriga investeringar.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.