E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-04-20

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare som innehåller nikotin, ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Du är skyldig att själv kontrollera försäljningen och ta fram ett för verksamheten lämpligt program för egenkontroll, som du skickar in tillsammans med din anmälan.

Krav

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare som innehåller nikotin ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och föreskrifter om tobak och liknande produkter. Bland annat ställs följande krav: 

  • Du som säljer eller lämnar ut e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta. 
  • E-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska. 
  • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. 

 

Ålderskontroll 

Du och din personal får inte sälja eller lämna ut e-cigaretter och påfyllnadsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Ett riktmärke kan vara att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. 

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får heller inte säljas om misstanke finns att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.

Du ska ha skyltar/dekaler uppsatta som informerar om åldersgränsen. De ska vara tydliga och synliga för kunden. 

Märkning och förpackning 

Du får inte ha e-cigaretter och påfyllnadsbehållare till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten via länken nedan, Märkning och förpackning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

Egenkontroll 

Du ska hålla dig uppdaterad om reglerna för försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare och informera din personal om dem. Du ska också skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet.

Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram och att din personal har tillräckligt med kunskaper om vad som gäller vid försäljning. Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, det kallas för tillsyn. Kommunen kan även utför kontrollköp, för mer information se länken nedan om kontrollköp. 

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten via länken nedan, Vägledning för egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror.

Anmälan och tillsyn 

Du ska skicka in anmälan till den kommun där ditt försäljningsställe finns. Med din anmälan måste du också skicka ett egenkontrollprogram.

Kommunen hanterar anmälningar och utövar tillsyn. De får ta ut en tillsynsavgift för den som bedriver försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. För fler detaljer kring anmälan, tillsyn och avgifter, kontakta din kommun. Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över e-handlare.  

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket