Tillstånd att distribuera försäkringar (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-04

För att bedriva försäkringsdistribution krävs tillstånd av Finansinspektionen.

Information om tillståndet

Tillståndet att distribuera försäkringar ska registreras hos Bolagsverket. Anmälan om registrering ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från det att tillståndet beviljats. 

En försäkringsförmedlare är en fysisk eller juridisk person, med undantag för försäkringsföretag eller deras anställda, som mot ersättning bedriver försäkringsdistribution.

Med försäkringsdistribution avses verksamhet som består i att 

  1. ge råd om eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal ingås, 
  2. ingå ett försäkringsavtal, eller 
  3. bistå vid förvaltning eller fullgörande av ett försäkringsavtal. 

 

Källa: Finansinspektionen

Så ansöker du

Ansökan ska skickas till Finansinspektionen. Mer information om olika regler och avgifter för fysisk kontra juridisk person finns på Finansinspektionens webbplats. Registreringen ska anmälas hos Bolagsverket.

Kontaktuppgifter

Organisation
Finansinspektionen
Telefon
08-40898000
Adress
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
E-post
finansinspektionen@fi.se
Webb
www.fi.se

Ansvarig: Tillväxtverket