Markavvattningssakkunnig (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-04-22

För att kunna få ett förordnande som sakkunnig inom markavvattning krävs det att du är behörig. Du ansöker om behörigheten hos Jordbruksverket.

Det är Jordbruksverket som hanterar behörighetsfrågor och utövar tillsyn.

Källa: Jordbruksverket

Så ansöker du

Du skickar ansökan till Jordbruksverket.

Kontaktuppgifter

Organisation
Jordbruksverket
Telefon
0771-223223
Adress
551 82 JÖNKÖPING
E-post
jordbruksverket@jordbruksverket.se
Webb
www.jordbruksverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket