Ansvarig för aktuariefunktionen

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-20

En aktuarie arbetar på ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag med att göra riskanalyser och beräkningar.

Aktuarien bedömer storleken på de avsättningar (reserver) som krävs för att företaget ska kunna täcka sina framtida betalningar till försäkringstagare eller framtida pensionärer. Aktuarien tar även fram underlag exempelvis för hur företaget ska utforma sin återförsäkring. Den som är ansvarig för aktuariefunktionen ansvarar för den funktionen i ett försäkringsföretag eller i ett tjänstepensionsföretag. 

Krav på språkkunskaper 

Den som ansvarar för aktuariefunktionen ska ha tillräckliga språkkunskaper med hänsyn till funktionens uppgifter. Det innebär bland annat att personen ska ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att förstå de delar av regelverket om försäkring som är av betydelse för uppgifterna som ingår i uppdraget. 

Behörighet och validering 

Vad gäller krav på behörighet på den person som ansvarar för aktuariefunktionen i ett försäkringsföretag, gör FI en prövning utifrån
9 kap. 9-15 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse. FI prövar den som ansvarar för aktuariefunktionen i ett tjänstepensionsföretag utifrån 8 kap. 9-15 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag.

Kraven på behörighet innebär bland annat högskolestudier i matematik, matematisk statistik, fullgjorda kurser i svensk försäkringsredovisning, svensk försäkringsjuridik, livförsäkringsmatematik, skadeförsäkringsmatematik och finansiell matematik.  

Källa: Finansinspektionen

Så ansöker du

Du som har kvalifikationer från ett annat land än Sverige inom EU eller EES ska skicka din ansökan och relevanta intyg och handlingar till Finansinspektionen (se länk till kontaktsida).

Kontaktuppgifter

Organisation
Finansinspektionen
Telefon
08-40898000
Adress
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
E-post
finansinspektionen@fi.se
Webb
www.fi.se

Ansvarig: Tillväxtverket