Veterinär

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-05-09

En veterinär arbetar med undersökning, diagnostisering och behandling av djur.

Veterinär är ett legitimationsyrke och den som är veterinär ingår i djurhälsopersonalen. Detta innebär att du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och att du ska följa regler om journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsplikt. 

En veterinär kan arbeta inom många områden, och det är inte alla som kräver att du har en legitimation. Du kan dock aldrig arbeta kliniskt om du inte har legitimation. Nedan ges några exempel:

  • Kliniskt verksamma veterinärer arbetar med att behandla sjuka djur eller med profylaktisk behandling av djur. 
  • Administrativt verksamma veterinärer arbetar t. ex. med import av foder, export och import av djur, gränskontroll av inkommande resenärer som har levande djur med sig. 
  • Veterinärer kan verka inom livsmedelsproduktion, främst som tillsynsperson på slakteri. 
  • En banveterinär arbetar på hästtävlingar och har tillsyn av de hästar som deltar. 
  • En officiell veterinär har i uppdrag att agera så att handel med djur och djurprodukter sker utan risk för vare sig djurs hälsa och välfärd eller för livsmedelssäkerheten.

Information om utbildning 

Kraven för att få en svensk veterinärlegitimation skiljer sig åt beroende på var du har utbildat dig. Följande gäller beroende på var du är utbildad eller har legitimation från: 

a) Sverige 

Den svenska utbildningen till veterinär är en femårig universitetsutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vilka krav som ställs för att du ska få en svensk veterinärlegitimation (se länk nedan). 

b) Danmark, Finland, Norge eller Island 

Du som är legitimerad veterinär i Danmark, Finland, Norge eller Island och är medborgare i något av dessa länder eller i Sverige kan ansöka om legitimation i Sverige även om din utbildning skett i annat land.  

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vilka krav som ställs för att du ska få en svensk veterinärlegitimation (se länk nedan). 

c) Ett annat EES-land eller Schweiz 

Du som har en examen som veterinär från en godkänd utbildning i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz kan ansöka om legitimation i Sverige. 

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vilka krav som ställs för att du ska få en svensk veterinärlegitimation (se länk nedan). 

d) Ett land utanför EU/EES eller Schweiz 

Du som har en examen som veterinär från tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/EES eller Schweiz) kan ansöka om svensk legitimation. Det kan krävas att du genomgår en tilläggsutbildning innan du kan få din legitimation.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vilka krav som ställs för att du ska få en svensk veterinärlegitimation (se länk nedan). 

Språkkrav 

För att arbeta som veterinär i Sverige måste du ha nödvändiga kunskaper i svenska språket. Med det menas att du måste kunna kommunicera med djurhållare på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå den lagstiftning som rör dig. Med svenska likställs även danska och norska språket.

Register och tillsyn

Jordbruksverket för ett register över alla legitimerade veterinärer. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (www.vetansvar.se) utreder felbehandlingar och beslutar om eventuella disciplinpåföljder. 

Källa: Jordbruksverket

Så ansöker du om legitimation

Du hittar mer information hur du ansöker via e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida (se länk nedan).

Arbeta tillfälligt som veterinär inom EU

Du som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz och har legitimation som veterinär kan arbeta tillfälligt i Sverige på din utländska legitimation, det vill säga du behöver inte ansöka om svensk legitimation om du bara ska arbeta här tillfälligt. För att tillfälligt utöva veterinäryrket i Sverige krävs en förhandsunderrättelse till Jordbruksverket. Första gången du anmäler detta till Jordbruksverket ska du bifoga formella intyg. 

Kontaktuppgifter

Organisation
Jordbruksverket
Telefon
0771-223223
Adress
551 82 JÖNKÖPING
E-post
jordbruksverket@jordbruksverket.se
Webb
www.jordbruksverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket