Veterinär

Sidan blev senast uppdaterad:2021-03-01

En veterinär vårdar och behandlar djur.

Den som arbetar som legitimerad veterinär i Sverige kan bland annat verka inom många olika områden, nedan ges några exempel:

  • Kliniskt verksamma veterinärer arbetar med att behandla sjuka djur eller med profylaktisk behandling av djur. 
  • Administrativt verksamma veterinärer arbetar t. ex. med import av foder, export och import av djur, gränskontroll av inkommande resenärer som har levande djur med sig. 
  • Veterinärer kan verka inom livsmedelsproduktion, främst som tillsynsperson på slakteri. 
  • En banveterinär arbetar på hästtävlingar och har tillsyn av de hästar som deltar.

Dessa arbetsuppgifter kräver oftast att du är legitimerad veterinär. För vissa av uppgifterna behöver du också ett förordnande som officiell veterinär. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om tillstånd att arbeta som officiell veterinär (se länk nedan).

Om ansökan

a) Veterinärexamen från Sverige

Du som har veterinärexamen från veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gör din ansökan om veterinärlegitimation på Jordbruksverkets hemsida via Jordbruksverkets e-tjänst (se länk nedan). En ansökan kostar 1 350 kronor. Se till att alla dokument du skickar in är tydliga och lätt går att läsa.

b) Veterinärlegitimation från Danmark, Finland, Norge eller Island

Du som är legitimerad veterinär i Danmark, Finland, Norge eller Island och är medborgare i något av dessa länder eller i Sverige gör din ansökan om svensk veterinärlegitimation på Jordbruksverkets hemsida via Jordbruksverkets e-tjänst (se länk nedan En ansökan kostar 1 350 kronor. Se till att alla dokument du skickar in är tydliga och lätt går att läsa.

Beroende på vilket land du har din veterinärexamen från behöver du skicka in ytterligare dokument tillsammans med din ansökan. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka dokument som ska följa med ansökan (se länk nedan).


c) Veterinärexamen från ett annat EES-land eller Schweiz

Du som har en examen som veterinär från en godkänd utbildning i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz gör din ansökan om svensk veterinärlegitimation på Jordbruksverkets hemsida via Jordbruksverkets e-tjänst (se länk nedan). En ansökan kostar 1 350 kronor. Se till att alla dokument du skickar in är tydliga och lätt går att läsa.

Beroende på vilket land du har din veterinärexamen från behöver du skicka in ytterligare dokument tillsammans med din ansökan. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka dokument som ska följa med ansökan (se länk nedan).


d) Veterinärexamen från ett land utanför EU/EES

Du som har en examen som veterinär från tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/EES eller Schweiz) gör din ansökan om svensk veterinärlegitimation på Jordbruksverkets hemsida via Jordbruksverkets e-tjänst (se länk nedan). En ansökan kostar 1 350 kronor. Se till att alla dokument du skickar in är tydliga och lätt går att läsa.

Beroende på vilket land du har din veterinärexamen från behöver du skicka in ytterligare dokument tillsammans med din ansökan. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka dokument som ska följa med ansökan (se länk nedan).

Språkkrav

För att arbeta som veterinär i Sverige måste du ha nödvändiga kunskaper i svenska språket. Med det menas att du måste kunna kommunicera med djurhållare på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå den lagstiftning som rör dig. Med svenska likställs även danska och norska språket.

Register och tillsyn

Jordbruksverket för ett register över legitimerade veterinärer. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (www.vetansvar.se) utreder felbehandlingar och beslutar om eventuella disciplinpåföljder. 

Källa: Jordbruksverket

Så ansöker du

Du hittar mer information hur du ansöker via e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida (se länk nedan).

Tillfälligt tillhandahållande av tjänst

Du som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz och har legitimation som veterinär kan arbeta tillfälligt i Sverige på din utländska legitimation, det vill säga du behöver inte ansöka om svensk legitimation om du bara ska arbeta här tillfälligt. För att tillfälligt utöva veterinäryrket i Sverige krävs en förhandsunderrättelse till Jordbruksverket. Första gången du anmäler detta till Jordbruksverket ska du bifoga formella intyg.

Kontaktuppgifter

Organisation
Jordbruksverket
Telefon
0771-223223
Adress
551 82 JÖNKÖPING
E-post
jordbruksverket@jordbruksverket.se
Webb
www.jordbruksverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket