Folköl

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-26

Anmälan hos kommunen om försäljning eller servering av folköl.

Information om anmälan

Om du ska sälja folköl (alkoholhalt 2,25-3,5 volymprocent), antingen i detaljhandel eller via servering, måste du anmäla det till kommunen där verksamheten kommer äga rum. Verksamheten får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Om anmälan ej görs är det ett brott mot lagen och näringsidkaren kan bli dömd för olovlig försäljning.

Om du redan har ett serveringstillstånd behöver du inte göra en anmälan om servering av folköl.

Krav

 Följande krav gäller för detaljhandel med och servering av folköl:

  • Lokalen ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter i livsmedelslagen (2006:804) och är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där det samtidigt säljs mat.
  • Den som säljer öl måste förvissa sig om att mottagaren är minst 18 år samt att ölen inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18. 
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som används och fungerar.

Anmälan och tillsyn

Kommunen hanterar anmälan och utövar tillsyn. De tar ut en årlig tillsynsavgift för den som bedriver försäljning eller servering av folköl.

Så anmäler du

Du skickar anmälan till den kommunen där verksamheten ska bedrivas. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket