PCB-varor

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-04-06

Ansökan om tillstånd hos Naturvårdsverket för dekontaminering av utrustning som innehåller PCB-produkter.

Information om tillståndet

Uttrycket PCB-produkt innefattar bland annat polyklorerade bifenyler. En fullständig definition av vad som innefattas i uttrycket PCB-produkt återfinns i 3 § förordningen (2007:19 om PCB m.m (PCB-förordningen).

Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan antas innehålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt, ska enligt 11 § PCB-förord­ningen omgående anmäla detta till Naturvårdsverket.

För sådan utrustning gäller vidare ett krav på att utrustningen omgående ska dekontamineras. Detta följer av 14 § PCB-förordningen.

En utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § PCB-förord­ningen får dekontamineras genom att den PCB-produkt som finns i utrustningen byts ut. Den som utför dekontaminering av PCB-varor behöver tillstånd från Naturvårdsverket. Tillståndet liknar en auktorisation. Det är den som utför dekontamineringen som ska ha tillstånd, inte den som innehar utrustningen.

Krav

För att få tillstånd att dekontaminera PCB-varor ställs bland annat krav på företagets kompetens, erfarenhet och utrustning. Företaget måste i ansökan beskriva sitt arbetssätt och visa att de avser att vidta tillräckliga skyddsåtgärder. En uppräkning av de förutsättningar som i övrigt krävs för att erhålla tillstånd återfinns i 15 § PCB-förord­ningen.

Tillståndsgivare och tillsyn

Naturvårdsverket är tillståndsgivare och kommunen utövar tillsyn.

Källa: Naturvårdsverket

Så ansöker du

Att ansökan om tillstånd för dekontaminering av PCB-varor är kostnadsfritt. Tillståndet kan ges generellt för dekontamineringar under en viss tid, till exempel två år.

Kontaktuppgifter

Organisation
Naturvårdsverket
Telefon
010-6981000
Adress
106 48 STOCKHOLM
E-post
registrator@naturvardsverket.se
Webb
www.naturvardsverket.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket