Provsmakning av alkoholdrycker

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-27

Det krävs tillstånd för att anordna provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten.

Information om provsmakning

För att anordna provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker för allmänheten krävs antingen stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälligt tillstånd för provsmakning. 

  • Om du som arrangör har stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, får du anordna provsmakning under förutsättning att varje enskilt arrangemang i förhand anmäls till kommunen.
  • Har du inget stadigvarande serveringstillstånd kan du som partihandlare som deltar på arrangemanget enskilt eller gemensamt ansöka om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning. Kontakta din kommun för mer information. 

Krav

  • Med provsmakning avses endast en liten mängd, oftast motsvarande en tesked eller mindre.
  • Vid provsmakning ställs inget krav på matservering.
  • Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Anmälan och tillsyn

Ansökan om serveringstillstånd samt anmälan om provsmakning skickas till berörd kommun. Kommunen utövar tillsyn.

Så ansöker du

Skicka ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till den kommun där verksamheten ska bedrivas. 

Ansökningsavgift för serveringstillstånd varierar beroende på i vilken kommun verksamheten ska bedrivas. Det är respektive kommun som bestämmer avgiften. 

Efter beviljande av ett stadigvarande serveringstillstånd skickas anmälan om provsmakning till kommunen inför varje specifikt arrangemang. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket