Värdepappersrörelse (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-04

Du som vill driva värdepappersrörelse måste ha tillstånd från Finansinspektionen. Finansinspektionen tar ut en årlig tillsynsavgift av företag som beviljats tillstånd.

Med värdepappersrörelse avses verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet. Tillstånd får ges för:  

  1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 
  2. utförande av order på kunders uppdrag, 
  3. handel för egen räkning,
  4. portföljförvaltning,
  5. investeringsrådgivning, 
  6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande,
  7. placering av finansiella instrument utan fast åtagande,
  8. drift av MTF-plattformar och 
  9. drift av OTF-plattformar.

Mer information finns på Finansinspektionens webbplats. 

Källa: Finansinspektionen

Så ansöker du

Ansökan skickas till Finansinspektionen. Instruktioner för hur du ansöker om tillståndet finns på Finansinspektionens webbplats. 

Kontaktuppgifter

Organisation
Finansinspektionen
Telefon
08-40898000
Adress
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
E-post
finansinspektionen@fi.se
Webb
www.fi.se

Ansvarig: Tillväxtverket