Tobaksvaror

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-08-30

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Tillståndsplikten gäller både dig som säljer direkt till konsument (detaljhandel) och dig som säljer till andra handlare (partihandel).

Med tobaksvaror avses:

  • cigaretter
  • rulltobak
  • tobak för vattenpipa
  • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Krav

Du som säljer tobaksvaror ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) och föreskrifter om tobak och liknande produkter. Bland annat ställs följande krav:

  • Du som säljer eller lämnar ut tobaksvaror måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år. 
  • Om du är partihandlare måste du kontrollera att köparen har tillstånd att sälja tobaksvaror.
  • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
  • Tobaksvaror måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska.
  • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll och tillsyn

Du som säljer tobaksvaror ska hålla dig uppdaterad om reglerna för försäljning av tobaksvaror och informera din personal om dem. Du ska också skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror. Partihandlare ska också se till att reglerna om spårbarhet följs. 

Det är du som tillståndshavare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram och att din personal har tillräckligt med kunskaper om vad som gäller vid försäljning.

Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, det kallas för tillsyn. För partihandel kan även Folkhälsomyndigheten göra tillsynsbesök.

Läs mer via länken Vägledning för egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror här nedan (Folkhälsomyndigheten). 

Så ansöker du

Du ska lämna in din ansökan till den kommun där ditt försäljningsställe finns. Med din ansökan måste du skicka ett egenkontrollprogram.

Om du inte har ett försäljningsställe, exempelvis vid partihandel eller om du enbart säljer över internet, ska du lämna in ansökan till den kommun där ditt företag har sitt säte. Saknar företaget säte i Sverige ska du lämna in din ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Prövning

När du söker tillstånd om att sälja tobak måste din kommun, enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), granska att du är ekonomiskt skötsam och inte är brottsligt belastad. För att göra det kan kommunen begära in uppgifter från andra myndigheter, till exempel Skatteverket och Polismyndigheten.

Kommunen prövar din lämplighet genom att bland annat hämta uppgifter om dig från Kronofogden och Polismyndigheten samt för partihandel även från Tullverket. Även personer med betydande inflytande i bolaget prövas, till exempel finansiärer, vd och bolagsdelägare. Kommunen vill också se uppgifter från Skatteverket, som du eller berörd person själv måste begära ut från Skatteverket. 

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att utreda din ansökan om tillstånd. Avgiften kan variera mellan olika kommuner. Kommunen tar även ut en avgift för tillsyn.Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket