Värmepump

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-27

Inrättning av en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Information om anmälan och tillstånd 

Vill du inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inom kommunen.

I vissa kommuner kan det finnas föreskrifter om att det krävs tillstånd för att inrätta en anläggning. 

Tillståndsgivare och tillsyn 

Du skickar in din anmälan eller ansökan till kommunen, som även utövar tillsyn. 

Så ansöker du

Skicka in ansökan till din kommun.

Ansvarig: Tillväxtverket