Avlopp

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-26

De flesta avloppsanordningar kräver tillstånd från kommunen. Lite olika regler gäller beroende på avloppets storlek och användning.

Avlopp som ska rena hushållsspillvatten från högst 200 personer 

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Det krävs även tillstånd för att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

För avlopp utan vattentoalett ansluten räcker det ofta med en anmälan till kommunen.

Även ändringar av en avloppsanläggning eller vad man släpper till anläggningen kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt.  Kontrollera vad som gäller i din kommun.

Avlopp som ska rena hushållsspillvatten från mellan 201 och 1 999 personer 

En avloppsreningsanläggning av denna storlek kräver en skriftlig anmälan som handläggs av kommunens miljökontor eller motsvarande.

Avlopp som ska rena spillvatten från en verksamhet

Spillvatten som uppkommer från en verksamhet behöver liksom hushållsspillvatten också renas.

En verksamhet kan till exempel vara ett vandrarhem, en bilverkstad, en frisersalong eller en livsmedelsverksamhet såsom café, mejeri, bryggeri eller slakteri.

För att avgöra vilken lagstiftning ovan som verksamheten omfattas av kan man behöva räkna om belastningen från verksamheten till personekvivalenter (pe). Kommunen handlägger avloppsanläggingar dimensionerade för högst 1 999 pe.
Kontakta kommunens miljökontor eller motsvarande för mer information.

Tillstånd och tillsyn 

Kommunen ger tillstånd och utövar tillsyn. Man har alltid rätt att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.


Så ansöker du

Ansökan skickas till kommunen.

Ansvarig: Tillväxtverket