Revisor

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-02-28

Ansökan om auktorisation som revisor hos Revisorsinspektionen.

Information om revisorer

I Sverige finns det två kategorier av revisorer som får göra lagstadgad revision: godkända revisorer och auktoriserade revisorer. Sedan år 2013 kan du bara bli auktoriserad revisor.

För att bli auktoriserad revisor krävs bland annat att du har avlagt revisorsexamen hos Revisorsinspektionen. Du måste vara yrkesverksam som revisor för att få ha auktorisationen.

Auktorisation och tillsyn

Det är Revisorsinspektionen som auktoriserar och utövar tillsyn över revisorer. Auktorisationen gäller i fem år. Inför varje ny femårsperiod gör RI en kontroll av att revisorn fortfarande uppfyller alla krav.

Krav

För att bli auktoriserad revisor krävs att du

 • yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet
 • bor i Sverige eller i en annan stat inom EES
 • inte är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare, är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall och inte  heller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat
 • har den utbildning och erfarenhet som behövs
 • har avlagt revisorsexamen hos Revisorsinspektionen
 • är redbar och lämplig att utöva revisionsverksamhet  
 • inte är anställd någon annanstans än hos ett revisionsföretag eller så kallat ägarbolag enligt revisorslagen.
 • har en försäkring som uppfyller vissa krav.

Det går att ansöka om undantag från vissa av kraven.

Revisionsinspektionen ordnar också lämplighetsprov för revisorer som har behörighet att utöva lagstadgad revision i andra EES-länder och vill bli auktoriserade i Sverige.

En fysisk person eller ett företag från tredjeland (land utanför EU) kan registreras som revisor från tredjeland. Då måste kraven på lagstadgad revision och på dem som utför revisionen i tredjeland vara likvärdiga med kraven i svensk rätt.
 

Källa: Revisorsinspektionen

Så ansöker du

Du skickar ansökan till Revisorsinspektionen. Du ska bifoga följande handlingar:

 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren.
 • Personbevis.
 • Konkursfrihetsbevis.
 • Bevis om frihet från näringsförbud.
 • Ett särskilt bevis från din försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Mer information via länken Ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring.
 • Ditt skattekontoutdrag för de senaste fem åren.

När du har skickat in din ansökan kommer en faktura för ansökningsavgiften att postas till din folkbokföringsadress. 

Du hittar mer information på Revisorsinspektionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Organisation
Revisorsinspektionen
Telefon
08-7384600
Adress
Box 24014, 104 50 STOCKHOLM
E-post
ri@revisorsinspektionen.se
Webb
www.revisorsinspektionen.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket