Catering

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-03

Du som vill bedriva cateringverksamhet som inkluderar servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat måste ha ett serveringstillstånd för detta.

Information om tillståndet

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap och vill servera alkohol ska ansöka om stadigvarande serveringstillstånd hos kommunen. 

Om du har fått din ansökan om serveringstillstånd beviljad måste du skicka en anmälan till berörd kommun inför varje serveringstillfälle där alkohol ska serveras. Lokalen måste godkännas innan serveringen kan äga rum. 

Krav

För att få stadigvarande serveringstillstånd krävs att cateringverksamheten har ett eget kök för tillredning av mat. Om du vill bedriva catering i flera kommuner räcker det med ett tillredningskök i en kommun, men det krävs tillstånd för catering i de kommuner där catering är tänkt att ske. 

För att lokalen där serveringen ska äga rum ska kunna godkännas måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Tillståndsgivare och tillsyn

Ansökan om serveringstillstånd samt anmälan om lokal inför varje serveringstillfälle skickas till berörd kommun. Kommunen utövar tillsyn.

Så ansöker du

Skicka in ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till kommunen där verksamheten ska bedrivas.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för serveringstillstånd, som varierar beroende på kommun. Ska verksamheten bedrivas i flera kommuner måste tillstånd sökas i varje kommun. 

När du har fått serveringstillståndet beviljat, ska du skicka in anmälan om lokal vid cateringverksamhet in till berörd kommun inför varje serveringstillfälle där alkohol ska säljas. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket