Producentansvaret för elutrustning och batterier

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-15

Producenter av elutrustning och batterier ska ta ansvar för produkterna och att de återvinns.

För elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten ska ta ansvar för produkter som sätts på marknaden samt att dessa samlas in och återvinns.

Som producent ska du finnas registrerad i Naturvårdsverkets e-tjänst och rapportera uppgifter till registret senast 31 mars för föregående verksamhetsår. Exempel: senast 31 mars 2022 ska man rapportera uppgifter för 2021 års verksamhet.

Naturvårdsverket bedriver tillsyn över insamlingsansvaret och tar ut en tillsynsavgift för det.

Källa: Naturvårdsverket

Så ansöker du

Läs mer om vem som är producent och vilket ansvar detta innebär på Naturvårdsverkets vägledning på hemsidan.

Kontaktuppgifter

Organisation
Naturvårdsverket
Telefon
010-6981000
Adress
106 48 STOCKHOLM
E-post
registrator@naturvardsverket.se
Webb
www.naturvardsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket