Tillstånd för att bedriva bank- eller finansieringsrörelse (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-04

Den som vill driva bank- eller finansieringsrörelse måste ha tillstånd från Finansinspektionen.

I bankrörelse ingår att förmedla betalningar via generella betalsystem och att ta emot pengar på konto, som efter uppsägning ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

I finansieringsrörelse ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Definitionen omfattar också att lämna kredit och att ställa garanti för kredit eller att i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

Källa: Finansinspektionen

Så ansöker du

Ansökan skickas till Finansinspektionen.

Kontaktuppgifter

Organisation
Finansinspektionen
Telefon
08-40898000
Adress
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
E-post
finansinspektionen@fi.se
Webb
www.fi.se

Ansvarig: Tillväxtverket