Sotning (ansökan om egensotning)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-20

Du som är fastighetsägare och vill sota din egen fastighet måste ansöka om det hos kommunen.

Kommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda). Sotningen ska kunna göras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. I sin bedömning tar kommunen hänsyn till risksituationen, hur komplex förbränningsanläggningen är och vilken kunskap du som vill sota har.

Det är kommunen som prövar ansökningar om att sota själv. Det är också kommunen som följer upp genom att göra brandskyddskontroll.

Så ansöker du

Du skickar ansökan till kommunen.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket